2020-02-25

Anna Paulowna

Anna Paulowna (Pavlovna), Koningin van Nederland, grootvorstin van Rusland, *18.1.1795 Sint-Petersburg, +1.3.1865 's-Gravenhage; zuster van tsaar Alexander I. Zij huwde op 21.2.1816 de Nederlandse kroonprins Willem, die in 1840 koning Willem II werd. Zij was een energieke vrouw, zeer gesteld op handhaving van de etiquette. Na de dood van haar man in 1849 deed zij veel aan liefdadigheid.

2020-02-25

Anna paulowna

Het gebied tussen Anna Paulowna en Breezand is het grootste aaneengesloten bloembollenteeltgebied ter wereld. Het is in de 19de eeuw drooggemalen en ingepolderd. De pioniers waren dijkwerkers en Gelderse landverhuizers. In het begin van de 20ste eeuw bleek dat de grond uitstekend geschikt was voor de bloembollenteelt. Eind april geven de Bloembollendagen Anna Paulowna extra kleur aan de bollenstreek. De bewoners creëren fraaie bloemenmozaïeken. Ze worden gemaakt van de bloempjes van de hyacint...

2020-02-25

Anna paulowna

Anna paulowna - grootvorstin van Rusland, koningin der Nederlanden. * 1795 te St. Petersburg als dochter van tsaar Paul I en diens gemalin Maria van Wurttemberg, â™± 1 Maart 1866 op Buitenrust. Huwde in 1816 met den kroonprins van Ned. Zij was een krachtige, eenigszins trotsche verschijning, die haar echtgenoot bij vsch. moeilijkheden trouw ter zijde stond, o.a. in het jaar 1830, toen de publieke opinie in Ned. vrijwel eenstemmig de houding vanden prins van Oranje t.o. v. den Belgischen opstand...

2020-02-25

Anna paulowna

Anna paulowna - grootvorstin van Rusland, geb. te St.-Petersburg 18 Jan. 1795, overl. te ’s-Gravenhage 1 Maart 1865, dochter van Keizer Paul I van Rusland en Maria, prinses van Wurtemberg, huwde 29 Febr. 1816 te St.-Petersburg Willem, prins van Oranje, sinds 1840 Koning Willem II der Nederlanden. Na diens dood in 1849 leefde zij op het buitengoed Buitenrust aan den Scheveningschen weg te ’s-Gravenhage of op Soestdijk. Uit haar huwelijk met Willem II zijn geboren de latere koning Willem III,...