Anna paulowna betekenis & definitie

Anna paulowna - grootvorstin van Rusland, koningin der Nederlanden. * 1795 te St. Petersburg als dochter van tsaar Paul I en diens gemalin Maria van Wurttemberg, ♱ 1 Maart 1866 op Buitenrust. Huwde in 1816 met den kroonprins van Ned.

Zij was een krachtige, eenigszins trotsche verschijning, die haar echtgenoot bij vsch. moeilijkheden trouw ter zijde stond, o.a. in het jaar 1830, toen de publieke opinie in Ned. vrijwel eenstemmig de houding vanden prins van Oranje t.o. v. den Belgischen opstand veroordeelde. Zij schonk haar echtgenoot vijf kinderen: den lateren koning Willem III, Alexander, Hendrik, een jong-gestorven prinsje en een dochter Sophia, die in het huwelijk trad met Karei Alexander, groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach. In 1840 werd zij door de troonsbestijging van haar echtgenoot koningin der Nederlanden. Na diens overlijden (1849) leidde zij een teruggetrokken leven op haar buitengoed Buitenrust bij Den Haag of te Soestdijk, zich in hoofdzaak wijdend aan werken van naastenliefde. Begraven te Delft. Verberne.