Wat is de betekenis van Ammoniak?

2019
2022-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ammoniak

ammoniak - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde) een chemische verbinding van stikstof en waterstof met samenstelling NH3 Woordherkomst uit het Latijn Verwante begrippen ammoniakgom

Lees verder
2018
2022-05-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ammoniak

ammoniak - zelfstandig naamwoord uitspraak: am-mo-ni-ak 1. oplossing van ammoniak in water ♢ maak de ondergrond vetvrij met ammoniak 2. scherpruikend gas, verbinding van stikstof en water ♢ je k...

Lees verder
2017
2022-05-18
Klokkenlexicon

Klokkenlexicon

ammoniak

Gas dat bestaat uit een salmiakverbinding van stikstof en waterstof. Kleurloos met een sterke geur, prikkelend voor de ogen. In water opgelost heet het ammonia en dan is het een veelzijdig schoonmaakmiddel. f: gaz ammoniac d: Ammoniac e: ammoniac

Lees verder
1997
2022-05-18
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Ammoniak

Een scherpriekend gas. een verbinding van stikstof en waterstof, genoemd naar de Egyptische god Ammon, door de Grieken aan Zeus gelijkgesteld. Deze godheid wordt vaak afgebeeld met een ramskop en grote gebogen horens. Het vlugzout, de volksnaam voor ammoniumcarbonaat, eveneens populair ‘vliegende geest’ genoemd, werd naar men dacht gevo...

Lees verder
1994
2022-05-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ammoniak

[Gr. ammoniakon = tot Ammon (Libische bijnaam van Zeus) behorend; Lat. sal ammoniacus = zout uit de Ammonsoase in Libië; dit ammoniumzout werd oudtijds gevonden bij de tempel van Zeus Ammon in Libië (de tegenwoordige Siwah-oase)] gasvormige verbinding van stikstof en waterstof, NH3, die met zuren ammoniumzouten vormt.

1993
2022-05-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ammoniak

gas; verbinding van waterstof en stikstof

1985
2022-05-18
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Ammoniak

m., kleurloos, scherpruikend gas, NH3. (e) Ammoniak is een van de belangrijkste basischemicaliën en wordt o.a. gebruikt in de kunstmestindustrie. Transport vindt meestal plaats in tankwagons; de ammoniak is dan onder druk (ca. 10 at bij 25 °C) samengeperst tot vloeistof. Door een ongeval kan een grote hoeveelheid ineens vrijkomen, en daarb...

Lees verder
1984
2022-05-18
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

ammoniak

kleurloos, scherpruikend gas dat gemakkelijk in water oplost, NH3. Het kookpunt is -33 °C. Ammoniak is een van de belangrijkste basischemicaliën, en wordt o.a. gebruikt in de kunstmestindustrie. Transport vindt meestal plaats in tankwagons; de ammoniak is dan onder druk (ca. 10 at bij 25 °C) samengeperst tot vloeistof. Door een ongeval...

Lees verder
1981
2022-05-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Ammoniak

is een gasvormige verbinding van waterstof en stikstof; formule NH3. Dit gas is tevens een bijprodukt van de bereiding van steenkolengas, maar vooral wordt het verkregen uit waterstof en stikstof volgens de methode van Haber en Bosch. Het dient hoofdzakelijk voor de fabricage van kunstmeststoffen en van salpeterzuur, dat zelf weer een grondstof is...

Lees verder
1974
2022-05-18
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

ammoniak

NH3, ➝ureum ➝urinezuur.

1972
2022-05-18
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Ammoniak

m., kleurloos, scherpruikend gas, NH3. © Ammoniak is een van de belangrijkste basischemicaliën en wordt o.a. gebruikt in de kunstmestindustrie. Transport vindt meestal plaats in tankwagons; de ammoniak is dan onder druk (ca. 10 at bij 25 °C) samengeperst tot vloeistof. Door een ongeval kan een grote hoeveelheid ineens vrijkomen, en da...

Lees verder
1955
2022-05-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ammoniak

vloeibare ammonia; geest van salmoniak.

1954
2022-05-18
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Ammoniak

verbinding van stikstof en waterstof (NH3), die bij gewone temp. en druk gasvormig is. Bij lage temp. (-34°C) of bij hoge druk (8,4 atmosfeer bij 20o) wordt het vloeibaar. A. wordt in de landb., in het bijzonder in bepaalde delen van de Ver. St. als 'stikstofmeststof gebruikt. Het product wordt als regel in vloeibare toestand (onder druk)...

Lees verder
1950
2022-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ammoniak

m., (scheik.) scherpriekend gas, een verbinding van stikstof en waterstof (NH3), ook ammoniakgas genoemd.

1949
2022-05-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ammoniak

(anorg. scheik.), NHS, kleurloos gas met stekende geur. Zeer belangrijk in de chemische industrie, o.a. door verwerking door middel van katalytische oxydatie op salpeterzuur. Wordt synthetisch in enorme hoeveelheden uit de luchtstikstof bereid, o.a. door het Haber-Bosch proces. In ons land ammoniakfabrieken te Sluiskil, Velsen en Lutterade (Staatsm...

Lees verder
1948
2022-05-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

ammoniak

m. vloeibare ammonia, geest van salm(on)iak.

1937
2022-05-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ammoniak

m. (Lat. [sal] ammoniacum, in plaats v. armeniacum = uit Armenië komend zout; scheik. sterk riekend uit waterstof en stikstof bestaand gas).

1933
2022-05-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ammoniak

sterk riekend gas, vloeib. bij 6,5 atm. druk; verbinding v. → waterstof en → stikstof, ontstaat i/d natuur bij vergaan van stikstofkoudende organismen; wordt o.a. gebruikt om lage temperaturen te verkrijgen en b/d fabricatie v. kunstmest. Geest v. salmiak. (Ammonia) (A., opgelost in water) wordt o.a. gebruikt in wasscherijen, bleekerijen...

Lees verder
1933
2022-05-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ammoniak

Ammoniak - Een kleurloos gas met sterk loogachtigen smaak en traanverwekkenden reuk. Kookpunt—33,4°bij lat; smeltp.—77,3°; kritische temp. —130°; krit. druk 115 at; soort. gew. der vloeist. 0,6775 bij —35°; 1 liter a.-gas weegt bij 0° en 1 at 0,7708 g. De naam a. is afkomstig van de verbinding salmiak (NH4 Cl), dat men vroeger noemde Sal ammoniacum...

Lees verder
1916
2022-05-18
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Ammoniak

Is eene scheikundige verbinding van 1 deel stikstof en 3 deelen waterstof (N H3), het komt zeer zelden in vrijen staat in de natuur voor. Zeer bekend is het chloorzout chloorammonium of salmiak genoemd, waaruit het dan ook dikwijls bereid wordt. In water opgelost „ammonia liquida” is het scherp, sterk riekend en heeft eene bijtende smaa...

Lees verder