Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gepubliceerd op 09-03-2021

Ammoniak

betekenis & definitie

[Gr. ammoniakon = tot Ammon (Libische bijnaam van Zeus) behorend; Lat. sal ammoniacus = zout uit de Ammonsoase in Libië; dit ammoniumzout werd oudtijds gevonden bij de tempel van Zeus Ammon in Libië (de tegenwoordige Siwah-oase)] gasvormige verbinding van stikstof en waterstof, NH3, die met zuren ammoniumzouten vormt.