Wat is de betekenis van AMELAND?

2019
2022-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Ameland

Ameland - Eigennaam 1. (toponiem: eiland) een waddeneiland in het noorden van Nederland Woordherkomst samenstelling van Ame en land

Lees verder
2005
2022-12-01
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Ameland

Erf- en vrijheer van Slapende titel van de Koning. Eind 15e eeuw werd Ameland een heerlijkheid van het geslacht Cammingha. Na het uitsterven van de Amelandse Cammingha’s in 1681 erfde het geslacht Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg het eiland. In 1704 kocht prinses Henriëtte Amalia van Nassau-Dietz het aan voor haar zoon, de Friese sta...

Lees verder
2002
2022-12-01
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Ameland

De vuurtoren van Hollum is oogverblindend. Met een lichtsterkte van 4,5 miljoen Kaars (2000 Watt) is het een van de krachtigste vuurtorens ter wereld. De lichtbundel reikt 30 kilometer ver. Het rood-wit geschilderde gietijzeren gevaarte aan de Oranjeweg dateert uit 1880 en is 59 meter hoog. Wie voldoende conditie heeft, kan 's zomers de 236 treden...

Lees verder
2002
2022-12-01
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Ameland

Vrij lang, west-oost georiënteerd waddeneiland met duinen, enkele dorpen, enig polderland en natuurlijke kwelders. De structuur van Ameland doet enigermate aan die van het grotere Terschelling en kleinere Schiermonnikoog denken. Door een aantal stuifdijken te doen ontstaan, heeft men weten te bereiken dat de duinen van het eiland meer een aaneenge...

Lees verder
1991
2022-12-01
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Ameland

Straat te Zaandam. Het doodlopende pad loopt dicht ten zuiden van en evenwijdig aan de Mallegatsloot. De naam van het pad bestond al in de 17e eeuw als Aemland (dit is ‘het land van Aem’) en werd toen afwisselend gebruikt met de aanduiding Paardeven. In 1643 werd voor dit Aemland een zo genoemd ‘order voor ’t padt’ opg...

Lees verder
1981
2022-12-01
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Ameland

een van de Friese Waddeneilanden. Het is bijna 64 km2 groot en telt ruim 3000 inwoners. Op het eiland liggen een viertal dorpen, waarvan Nes en Hollum het meest bekend zijn. Het oostelijke deel is niets dan een zandplaat, het Oer. Het eiland was vroeger door een dijk met Holwerd in Friesland verbonden. In de zomer veel badgasten.

Lees verder
1981
2022-12-01
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Ameland

Ned. waddeneiland, tevens gemeente in de prov. Friesland. Van de oudste geschiedenis is niets met zekerheid bekend. In 1397 kwam Ameland aan het graafschap Holland en werd op 11.8.1398 in leen gegeven aan Arend van Egmond. heer van IJsselstein, zoon van Jan i van Egmond. Vanaf het begin van de 15e eeuw werd Ameland echter weer een zelfstandige heer...

Lees verder
1976
2022-12-01
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

AMELAND

(Fr. It Amelân) Waddeneiland. Hoofdplaats Nes, andere dorpen: Hollum, Ballum en Buren.Opp. binnen de hoogwaterlijn 5726 ha. Het gemeentewapen is een schild, in lengte doorgesneden, de rechterhelft van goud, beladen met drie zwarte dwarsbalken van de rechter bovennaar de linker benedenhoek neerdalend, de linkerhelft van lazuur, beladen met ee...

Lees verder
1958
2022-12-01
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

AMELAND

(Fr.: It Amelân, oudst bekende vorm Ambla; Ame is water (loop)). Waddeneiland, van Terschelling gescheiden door het A-ergat (Boorndiep), van de Engelsmanplaat door het Pinkegat. Binnen de hoogwaterlijn is A. 5726 ha groot. A. heeft vier dorpen, van W. naar O.: Hollum, Ballum, Nes (de hoofdplaats) en Buren.Het wapen is ‘Een schild in de...

Lees verder
1949
2022-12-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Ameland

Fries Waddeneiland, tussen Terschelling en Schiermonnikoog, vormt één gemeente, 5725 ha, 2088 inw. Drie kerkdorpen: Nes, Hollum, Ballum.

1947
2022-12-01
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Ameland

Fries Waddeneiland, tussen Terschelling en Schiermonnikoog gelegen. Het wordt begrensd ten W. door het Amelandergat, ten Z. door het Friese Wad en ten O. door het Pinkegat. Het vormt één gemeente en heeft op 5725 ha (1943) 2088 inw. Langs de west- en noordkust wordt het eiland beschermd door een 20 km lange duinketen. De oostelijke ui...

Lees verder
1933
2022-12-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ameland

Ned. eiland, 61 km’, 2200 inw. Badplaats, landbouw en veeteelt. Tusschen A en Terschelling: Amelandergat.

Lees verder
1933
2022-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ameland

Ameland - Wadden-eiland, vormt één gemeente, groot 6 000 ha, prov. Friesland, van het vasteland gescheiden door de Wadden, in het Noorden begrensd door de Noordzee, in het Oosten door het Pinkegat, in het Westen door het Amelandergat. Lengte Oost— West ongeveer 25 km. Gebouwd als de andere zie Waddeneilanden: aan de buitenzijde, hier Noordkant, doo...

Lees verder
1930
2022-12-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Ameland

('a:məlant) eiland en gemeente in Friesland 5718 ha. 2070 inw. Landbouw, veeteelt.

1916
2022-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ameland

Ameland - eiland in de Noordzee, door de Wadden van het vasteland (Friesland), door het Amelandergat van Terschelling en door het Pinkegat van Schiermonnikoog gescheiden; in de 17de eeuw werd het in tweeën gescheiden, zooals de zeeklei in de Slenk, het oude zeegat tusschen de deelen, nog te zien geeft; het beslaat een oppervlakte van ruim 6000 H.A....

Lees verder
1908
2022-12-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Ameland

Eiland in de Noordzee, door de Wadden van het vasteland (Friesland), door het Amelandergat van het eiland Terschelling en door het Pinkegat van het eiland Schiermonnikoog gescheiden; het eiland beslaat een oppervlakte van ruim 6000 bunder en is 4l/2 uur gaans lang; 1871 werd het door een dam met den vasten wal verbonden. Het eiland heeft aan de noo...

Lees verder
1870
2022-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ameland

Ameland is een der twee Friesche Noordzee-eilanden en op een paar uur afstands van de kust tusschen Terschelling en Schiermonnikoog gelegen. Het heeft eene lengte van 4 en een breedte van 2 uren gaans en telt in 3 dorpen en een gehucht ruim 2300 inwoners. De landen zijn er aan de zuidzijde van het eiland laag en staan er bloot aan den af kabbelende...

Lees verder
1869
2022-12-01
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Ameland

eiland in de Noordzee, een vrijgoed van de familie van Cammingha van het begin der 9e tot in het laatst der 17e eeuw, toen het door aankoop erfelijk in eigendom kwam aan prins Jan Willem Friso, erfstadhouder van Friesland, behoort thans tot de nederlandsche provincie Friesland; het ligt tusschen zandbanken, 2 uren van de noordkust der genoemde prov...

Lees verder