2019-10-21

Alternatief aanwendbaar

Geld, tijd en productiemiddelen zijn voor verschillende doelen bruikbaar echter maar voor één doel inzetbaar.