Wat is de betekenis van Alternatief gedrag?

2017
2021-03-05
Lichaamsgedrag

Lichaamsgedrag

alternatief gedrag

Dit zijn verschillende uitingen met éénzelfde betekenis en kunnen in alle culturen optreden. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal manieren om een “mooie vrouw” aan te duiden, zoals het aangeven van de taille of de grootte van de borsten (= boezem) te illustreren. Zo kan de kracht of de potentie van een man door diverse gebaren aangeduid worden.

Lees verder
1991
2021-03-05
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Alternatief gedrag

Gedrag waarbij de persoon of de groep zich afwijkend gedraagt ten opzichte van of zich verzet tegen algemeen als geldend erkende gedragspatronen. Bij alternatief gedrag hanteert men normen naar eigen keuze. Deze normen worden door de ‘buitenwacht’ meestal niet onderschreven. Zie ook gedrag, norm.