Wat is de betekenis van Alternatief?

2021
2021-03-05
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Alternatief

Een alternatief is een andere mogelijkheid of oplossing. Het kan ook 'afwijkend' of 'anders' betekenen. Wanneer iets niet lukt, wordt vaak gekeken naar andere opties: een alternatief. Bijvoorbeeld in de volgende zin: "Zaterdag uit eten gaat niet lukken, een alternatief zou de zondag kunnen zijn." In dit geval kan degene niet op zaterdag, dus stelt...

Lees verder
2019
2021-03-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

alternatief

alternatief - Bijvoeglijk naamwoord 1. met een andere methode Alternatieve geneeskunde is meestal geen geneeskunde. Er zijn, ook binnen de reguliere geneeskunde, verschillende alternatieve behandelingsmogelijkheden. alternatief - Zel...

Lees verder
2018
2021-03-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

alternatief

alternatief - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: al-ter-na-tief 1. niet hetzelfde of dezelfde ♢ hij bedacht een alternatieve oplossing Bijvoeglijk naamwoord: al-ter-na-tief ... is alternatiever dan ... ...

Lees verder
2016
2021-03-05
Cito

Onderzoek & Wetenschap

Alternatief

Een alternatief is elk van de antwoordmogelijkheden bij een meerkeuzevraag.

1998
2021-03-05
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

alternatief

alternatieve speelwijze

1993
2021-03-05
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Alternatief

tweede mogelijkheid; niet volgens de heersende normen; beurtelings

1950
2021-03-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Alternatief

(<Fr.), I. bn., beurtelings, afwisselend ; (recht.) een alternatieve verbintenis, waarbij men zich verbindt naar omstandigheden een der beide in ’t contract aangewezen verplichtingen na te komen ; — II. zn. o. (...ven), gedwongen keuze : iem. voor een alternatief stellen, hem dwingen tot de keuze tussen twee dingen die...

Lees verder
1949
2021-03-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Alternatief

het voorhanden zijn van de keuze van twee mogelijkheden.

1948
2021-03-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

alternatief

1 aj. beurtelings, afwisselend; alternatieve verbintenis., verbintenis ter keuze (v. e. der partijen); 2 o. gedwongen keus tussen twee moeilijke middelen of zaken.

1939
2021-03-05
X-Y-Z der Muziek

Casper Howler

Alternatief

het middendeel B van een vormschema A, B, A, bijvoorbeeld het Trio van een Menuet.

1933
2021-03-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Alternatief

Alternatief - het afwisselingsdeel in sommige instrumentale vormen, bijv. Rondo. In het a. worden geen thema’s uit het 1e deel doorgewerkt.

1914
2021-03-05
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

alternatief

alternatief - o., gedwongen keus tusschen twee moeilijke omstandigheden; ook bijv. nw.: beurtelings, afwisselend.

1910
2021-03-05
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Alternatief

Alternatief - het een of het ander.

1898
2021-03-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Alternatief

Het begrip alternatief heeft 2 verschillende betekenissen: 1. alternatief - bn. beurtelings, afwisselend; (recht.) eene alternatieve verbintenis, waarbij men zich verbindt ééne der beide in ’t contract aangewezen verplichtingen na te komen. 2. alternatief - o. iem. voor een alternatief stellen, hem dwingen tot de keuze tusschen...

Lees verder
1864
2021-03-05
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

alternatief

alternatief - o. gmv. gedwongen keuze tusschen twee moeielijke omstandigheden