Wat is de betekenis van Algemeen verbindend voorschrift?

2003
2023-01-28
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Algemeen verbindend voorschrift

Algemene, naar buiten werkende regel(s). waaraan zowel burgers als overheidsorganen gebonden zijn en/of waaraan zij rechten (bevoegdheden). kunnen ontlenen (P.J. Boon, J.G. Brouwer, A.E. Schilder, Regelgeving in Nederland (2e druk)., Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, p 7).Een naar buiten werkende, voor de daarbij betrokkenen bindende (algemene...

Lees verder