Wat is de betekenis van Akoestische muziek?

2003
2023-02-08
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Akoestische muziek

Akoestische muziek (Gr. akousma = geluid) is muziek die het oor bereikt via geluidsgolven en niet via elektronische impulsen. De term wordt dan ook gebruikt als'niet-elektronischemuziek'.