Wat is de betekenis van Akoestische muziek?

2024-04-19
XYZ van de klassieke muziek

Katja Reichenfeld (2003)

Akoestische muziek

Akoestische muziek (Gr. akousma = geluid) is muziek die het oor bereikt via geluidsgolven en niet via elektronische impulsen. De term wordt dan ook gebruikt als'niet-elektronischemuziek'.