Wat is de betekenis van Afkomeling — afstammeling — nakomeling — naneef — nakroost — nazaat — oor (oir)?

1898
2023-02-02
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Afkomeling — afstammeling — nakomeling — naneef — nakroost — nazaat — oor (oir)

De beide eerste woorden verschillen nagenoeg niet in beteekenis; afstammeling wordt het meest gebruikt, afkomeling zeer zelden; zij worden gezegd van al de personen, die van een zelfden voorvader afstammen, zoowel de kinderen, de kindskinderen als de verdere bloedverwanten, tot in den meest verwijderden graad. De volgende woorden, behalve oor, daar...

Lees verder