Wat is de betekenis van oir (oor)?

1973
2022-08-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

oir (oor)

[→Fr.], o., iemands afstammelingen in de rechte lijn; vooral rechtsterm: bij ontstentenis van het mannelijk —, uit de oudste zoon gesproten, gaat de kroon over op diens broeders of hun mannelijk -.