Wat is de betekenis van Admiraalzeilen?

2002
2021-10-24
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Admiraalzeilen

Admiraalzeilen - De organisatie van de vroegere jachthavens* was er een die min of meer, naar het denkbeeld althans, overeenkwam met die van de toenmalige gilden*. Aangezien gilden jaarlijks feestvierden met optocht en maaltijd, wilden de gebruikers van de diverse jachthavens hiervoor niet onderdoen. Zo is het admiraalzeilen ontstaan, een vorm van...

Lees verder
1976
2021-10-24
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

ADMIRAALZEILEN

(zeilen in admiraalschap) Het onder zeil uitvoeren van bepaalde manoeuvres door een aantal in formatie varende schepen, onder leiding van de admiraal aan boord van het admiraalschip. Behalve een goede oefening in zeiltechniek, discipline en teamgeest is het ook een prachtige demonstratie van technisch kunnen. Voor het admiraalzeilen met oud-Nederl...

Lees verder
1973
2021-10-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

admiraalzeilen

admiraalzeilen - (alleen in gebruik in de onbepaalde wijs en de daarmee gevormde tijden of als znw., het admiraalzeilen), het op aanwijzing van een admiraal gelijktijdig manoeuvreren van een aantal zeilschepen. Admiraalzeilen ontstond in de 15e eeuw als beveiligingsmaatregel tegen vijandelijke aanvallen. Daarbij moesten koopvaardijschepen tot grote...

Lees verder
1971
2021-10-24
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Admiraalzeilen

Admiraalzeilen - ook in admiraalschap zeilen, het in formatie varen van zeil-vaartuigen en het gezamenlijk uitvoeren van bepaalde manoeuvres. De daarvoor van tevoren afgesproken signalen worden gegeven door de admiraal aan boord van het admiraalsschip. Reeds in de 14e eeuw was het in admiraalschap zeilen hier bij de koopvaardijvloot bekend, om bij...

Lees verder
1958
2021-10-24
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

ADMIRAALZEILEN

Zeilfestijn, waarbij met vlaggen en wimpels versierde schepen in eskaders langs het jacht van de inspecterende ‘admiraal’ zeilen en dit salueren. De oudste beschrijving van een Fries A. dateert uit 1772 (Sneek). Bij het A. wordt zoveel mogelijk volgens een vooraf opgemaakt plan en op seinen van het admiraalsjacht gemanoeuvreerd. Bij de...

Lees verder
1950
2021-10-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Admiraalzeilen

(alleen in gebruik in de onbep. wijs en de daarmede gevormde tijden, of als znw. het admiraalzeüen), met jachten, boeiers enz. een gezamenlijke speeltocht doen, geordend als een vloot onder aanvoering van een verkozen admiraal en verdere bevelhebbers.

1937
2021-10-24
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Admiraalzeilen

Eertijds was het admiraalzeilen een vlootoefening, waarbij de schepen het juiste verband met elkander moesten houden. Later was het admiraalzeilen een wedstrijd om het admiraalschap in een vereeniging van zeilers met jachten. In dat opzicht hadden die wedstrijden overeenkomst met het koningsschieten bij de schuttersgilden. Die zeilwedstrijden waren...

Lees verder
1900
2021-10-24
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

admiraalzeilen

Term die thans nog uitsluitend voorkomt bij de zeilsport. Het is het gezamenlijk varen in formatie van jachten, sloepen e.d. onder leiding van één der schepen. Eertijds (en in de Lage Landen reeds bekend uit de 14e eeuw), geschiedde het admiraalzeilen (of in admiraalschap zeilen) van koopvaardijschepen uit nood, tot onderlinge beveili...

Lees verder
1898
2021-10-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Admiraalzeilen

ADMIRAALZEILEN (alleen in gebruik in de onbep. wijs en de daarmede gevormde tijden, of als znw.) het admiraalzeilen, met jachten, boeiers enz. een gezamenlijken speeltocht doen, onder aanvoering van een verkozen admiraal en verdere bevelhebbers.

Gerelateerde zoekopdrachten