Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Gepubliceerd op 01-05-2019

Admiraalzeilen

betekenis & definitie

Admiraalzeilen - ook in admiraalschap zeilen, het in formatie varen van zeil-vaartuigen en het gezamenlijk uitvoeren van bepaalde manoeuvres. De daarvoor van tevoren afgesproken signalen worden gegeven door de admiraal aan boord van het admiraalsschip.

Reeds in de 14e eeuw was het in admiraalschap zeilen hier bij de koopvaardijvloot bekend, om bij een aanval efficiënt tegen de vijand te kunnen optreden. Zeilinstructies uit vroeger eeuwen bevatten een bron van informatie over het gezamenlijk uitvoeren van allerlei manoeuvres. Om daarbij het verband te handhaven is het gewenst dat de schepen ongeveer even snel en even wendbaar zijn. De manoeuvres moeten liefst zo zijn ontworpen dat alle schepen dezelfde bewegingen maken en een even lange weg afleggen. Tegenwoordig komt admiraalzeiten alleen nog in de watersport voor bij bijzondere evenementen, o.a. bij de jaarlijkse reünies van de ronde- en platbodemjachten. Het is een goede oefening in teamgeest en discipline; een geslaagde uitvoering is vooral met oud-Hollandse jachten een demonstratie van zeiltechnisch kunnen, die door zijn charme vele kijkers boeit.