Wat is de betekenis van Adelborst?

2020
2021-06-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

adelborst

(19e eeuw) (Ned-Indië, sold.) dwangarbeider. Een adelborst is eigenlijk een cadet bij de marine, maar J.J.M. van Dam wijst er in zijn studie (p. 126) op dat veel zuivere Nederlandse woorden in de soldatentaal van de 19e eeuw een heel andere betekenis kregen, waarvan niets is terug te vinden in de destijds beschikbare woordenboeken (Koenen, Van...

Lees verder
2019
2021-06-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

adelborst

adelborst - Zelfstandignaamwoord 1. benaming voor een officier in opleiding aan het Nederlandse Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM); vergelijkbaar met een cadet bij andere legeronderdelen Woordherkomst Dit woord is een samenstelling van adel en borst

Lees verder
2017
2021-06-18
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Adelborst

Adelborst - leerling van het Koninklijk Instituut voor de Marine.

1980
2021-06-18
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

adelborst

zie borst

1973
2021-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

adelborst

adelborst - a'delborst, m. (-en), (aanspreektitel: jonker), cadet bij de marine. In Nederland is het de benaming voor de leerlingen van het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder. Zij worden opgeleid tot beroepsofficier bij de koninklijke marine. Het betreft de interne opleidingen: adelborst van de zeedienst, van de mariniers, — van de t...

Lees verder
1955
2021-06-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Adelborst

cadet bij de marine

1950
2021-06-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Adelborst

m. (-en), cadet bij de marine.

1933
2021-06-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Adelborst

leerling v/h Kon. Inst. v/d Marine te Willemsoord.

1919
2021-06-18
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Adelborst

benaming voor de leerlingen van het opleidingsinstituut voor zeeofficieren, en ook voor de officieren ter zee laagsten rang (nl. Adelborst Ie klasse = 2e luitenant bij de landmacht). De bet. is eigenlijk: knaap (borst, hgd. Bursche) van adel, of van hooge geboorte; de adelborsten worden nog aangesproken met den titel Jonker, evenals dit bij de kade...

Lees verder
1916
2021-06-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Adelborst

Adelborst - Rang bij de marine, toegekend aan jongelieden, die opgeleid worden tot zeeofficier. De opleiding van a. tot officier bij de Nederlandsche marine geschiedt op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord. Na hunne eerste militaire vorming op het Instituut te hebben ontvangen embarkeeren de a. der 3de afdeeling in de maand Octob...

Lees verder
1898
2021-06-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Adelborst

ADELBORST m. (-en), cadet bij de marine.

1870
2021-06-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Adelborst

Adelborst is zamengesteld uit adel en bursche en beteekent hetzelfde als edelknaap. In de middeleeuwen werden de jeugdige zonen der edelen met dien naam bestempeld, en thans gebruikt men hem ter aanduiding van jongelieden, die zich voorbereiden voor het examen van zee-officier bij de Nederlandsche marine.