Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

Gepubliceerd op 27-02-2020

adelborst

betekenis & definitie

(19e eeuw) (Ned-Indië, sold.) dwangarbeider. Een adelborst is eigenlijk een cadet bij de marine, maar J.J.M. van Dam wijst er in zijn studie (p. 126) op dat veel zuivere Nederlandse woorden in de soldatentaal van de 19e eeuw een heel andere betekenis kregen, waarvan niets is terug te vinden in de destijds beschikbare woordenboeken (Koenen, Van Dale). Zie ook: beer*.

• adelborst, dwangarbeider, die voor koeliediensten gebruikt werd op patrouilles en expedities; (J.J.M. van Dam: 'Jantje Kaas en zijn jongens,' Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 1942-1948)