Wat is de betekenis van Adelborst (zeewezen)?

1937
2021-07-29
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Adelborst (zeewezen)

Jongeling, die voor zeeofficier, officier bij de Marine-Stoomvaartdienst, het korps mariniers en bij de administratie wordt opgeleid. De opleiding geschiedt in het Instituut voor de Marine te Willemsoord (duur 2 of 4 jaar, kosten 400 gld.) De opleiding is verdeeld in drie klassen. Vroeger waren adelborsten steeds jongelingen van edelen huize. Ook t...

Lees verder