Wat is de betekenis van Adam?

2020
2021-01-17
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Adam

Hebreeuws 'mens'; volksetymologisch in verband gebracht met adama 'bodem' en Edom 'rood'. Volgens de Bijbel is Adam de stamvader van het menselijk geslacht (Genesis 2). De naam kwam in het westen vrij vroeg in gebruik: Socin: Adam Presbiter 778, Rheinland omstreeks 890. Gezien het vroege voorkomen ziet Littger er een 'Angleichung' in aan een vleivo...

Lees verder
2020
2021-01-17
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

ADAM

(1985) (drugs) andere naam voor ecstasy*, een synthetische drug (designerdrug*), door de farmaceutische firma Merck uit Darmstadt al in 1914 ontwikkeld. Farmaceuten spreken van `methylenedioxymetamfetamine', afgekort tot MDMA. Gebruikers ervan moeten voornamelijk gezocht worden in trendy kringen in de Randstad. De naam is wellicht een staaltje...

Lees verder
2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Adam

Adam - Eigennaam 1. (mannelijke naam) een jongensnaam 2. naam van de eerste mens volgens de Bijbel die samen met Eva in het paradijs zou hebben vertoefd Woordherkomst naam van de eerste mens

Lees verder
2017
2021-01-17
Junkies en dealers

Jargon & Slang van Junkies en dealers

ADAM

ADAM - methylenedioxymetamfetamine, een synthetische samenstelling door de farmaceutische firma Merck uit Darmstadt reeds in 1914 ontwikkeld. Afgekort tot MDMA en beter gekend onder de andere slangbenaming ecstasy. In Nederland vnl. gesignaleerd in de trendy discotheken van de Randstad sinds 1985. De naam ADAM heeft wellicht te maken met het feit...

Lees verder
2004
2021-01-17
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Adam

Adam is het Hebreeuwse woord voor ‘mens’ of ‘mensheid’, en tevens de benaming van de door God geschapen mens: Adam (genesis 5: 1). Paulus noemt Christus de nieuwe Adam om aan te duiden dat met Christus een nieuwe verhouding tussen God en de mensen is geschapen (Romeinen 5).

2000
2021-01-17
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Adam

Adam, de eerste mens, die zijn bestaan in het paradijs begon, door Eva’s appel tot de zonde werd verleid en stamvader van de mensheid werd; (fig.; in verg.) oermens, prototype van de mens of van de man, ook genoemd om iets uit lang vervlogen tijden te karakteriseren, of ter aanduiding van een naakte of eenzame man. Adamsappel, het vooruitstekende b...

Lees verder
1999
2021-01-17
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Adam

Adam - andere naam voor ecstasy, een synthetische drug (designer drug), door de farmaceutische firma Merck uit Darmstadt al in 1914 ontwikkeld. Farmaceuten spreken van ‘methyleen-dioxymetamfetamine’, afgekort tot MDMA. Omstreeks 1985 voor het eerst in Nederland gesignaleerd. Gebruikers ervan moeten voornamelijk gezocht worden in trendy kringen in d...

Lees verder
1982
2021-01-17
De Tale Kanaans

J. van Delden

Adam

Hebr. ‘mens’, de eerste mens.

1977
2021-01-17
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Adam

De naam van Adam, de eerste mens, komt in vele zegswijzen voor. De mensen zijn Adams kinderen: „Alle Adams kinderen moeten sterven” (Goedthals 16). Wil men een familiebetrekking aanduiden die zó ver verwijderd is dat niemand ze zou kunnen uitrekenen, dan zegt men dat het een bloedverwant is van Adams wege (Fr. du cöté...

Lees verder
1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Adam

Adam [Hebr., man van de adama, aarde, mens; hangt samen met de stam dm, rood zijn, nl. van het akkerland], m. (-s), 1. volgens de bijbel: naam van de eerste mens ; kinderen van —, mensen; neef van Adams wege, zeer verre neef, zodat men moeilijk de graad van bloedverwantschap zou kunnen uitrekenen; 2. (fig.) stamvader; 3. ingeschapen aard, m.n. de g...

Lees verder
1964
2021-01-17
voornamen

Voornamenboek

Adam

m Hebr. 'mens'; volksetymologisch in verband gebracht met adama 'bodem' en Edom 'rood'. Volgens de bijbel stamvader van het menselijk geslacht (Gen. 2). De naam kwam in het westen vrij vroeg in gebruik: Socin: Adam Presbiter 778, Rijnland ca. 890. Gezien het vroege voorkomen ziet Littger er een 'Angleichung'...

Lees verder
1955
2021-01-17
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ADAM

betekent oorspronkelijk „mens”, maar is in het scheppingsverhaal gebruikt als eigennaam van de eerste mens. Etymologisch hangt de naam samen met „adamah” (Hebr., akkerland), omdat de mens uit het stof der aarde zou zijn gevormd. Het N.T. ziet overeenkomst tussen Adam en Christus (Rom. 5 : 12-21, i Kor. 15 : 22, Luc. 3 : 23-3...

Lees verder
1950
2021-01-17
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Adam

m. (-s), 1. naam van de eerste mens volgens de bijbel; — kinderen van Adam, mensen; — neef van Adamswege, zeer verre neef, zodat men moeilijk de graad van bloedverwantschap zou kunnen uitrekenen; familie van Adamswege, even ver of na in de familie als ieder willekeurig persoon; 2. (fig.) stamvader; 3. ingeschapen aard, inz. de geneigd...

Lees verder
1949
2021-01-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Adam

(Hebr. soortnaam voor mensheid, mens, verwant met adama, akkerland)' volgens Bijbel: eerste mens en stamvader van het menselijk geslacht, door God geschapen op 6e scheppingsdag en tot heer over al het geschapene gesteld. Bijbel verhaalt verder schepping van de man uit klei, van de vrouw uit ribbe van de man, hun geluk in het Paradijs, hun zond...

Lees verder
1939
2021-01-17
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Adam

De moeder van Eva.

1928
2021-01-17
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Adam

De eerste mens, die volgens het bijbelboek Genesis geschapen werd en van wien wij dus allen afstammen. De naam Adam betekent „aardewezen”. Later werd, naar wij in Genesis lezen, uit één van Adams ribben de eerste vrouw, Eva, geschapen. Adam en Eva woonden in het paradijs en werden later hieruit verdreven omdat zij, tegen G...

Lees verder
1926
2021-01-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Adam

is de naam van den eersten mensch door God op den zesden dag der scheppingsweek geschapen. Zijn naam beteekent mensch, want toen God den mensch schiep, schiep Hij Adam, en toen Hij Adam schiep, schiep Hij den mensch. De voorstelling dat Adam, als oermensch ter wereld gekomen, een zeer onontwikkeld wezen was, zoo ongeveer het beeld van een wilde ver...

Lees verder
1925
2021-01-17
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Adam

De naam van Adam, den eersten mensch, komt in vele zegswijzen voor. Wil men een familiebetrekking aanduiden, die zóó ver verwijderd is, dat niemand ze zou kunnen uitrekenen, dan zegt men, dat het een bloedverwant is van Adams wege (ook in het Waasch Idiot 50 b) of zooals men in Zuid-Nederland zegt langs Adams kant...

Lees verder
1916
2021-01-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Adam

Adam - volgens het boek Genesis de eerste mensch, van wien dus het geheele menschengeslacht afstamt. Het woord „Adam” bet. „mensch”, en is afgeleid van het Hebr. woord adama dat „aarde” beteekent. „Mensch” is dus „aardewezen”. Overigens legt het verhaal van de menschenschepping in Gen. 1, 26—31 er allen nadruk op, dat de mensch principieel van alle...

Lees verder
1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Adam

ADAM, m. (-s), naam van den eersten mensch — kinderen van Adam, de menschen; — neef van Adams wege, zeer verre neef, zoodat men moeilijk den graad van bloedverwantschap zou kunnen uitrekenen; — (fig.) stamvader; — de geneigdheid tot zonde: de oude Adam kwam weer boven bij hem; de oude Adam kijkt uit de moouw; den ouden Ad...

Lees verder