Wat is de betekenis van Adam?

2022
2022-11-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

ADAM

(1985) (drugs) andere naam voor ecstasy*, een synthetische drug (designerdrug*), door de farmaceutische firma Merck uit Darmstadt al in 1914 ontwikkeld. Farmaceuten spreken van `methylenedioxymetamfetamine', afgekort tot MDMA. Gebruikers ervan moeten voornamelijk gezocht worden in trendy kringen in de Randstad. De naam is wellicht een staaltje...

Lees verder
2020
2022-11-30
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Adam

Hebreeuws 'mens'; volksetymologisch in verband gebracht met adama 'bodem' en Edom 'rood'. Volgens de Bijbel is Adam de stamvader van het menselijk geslacht (Genesis 2). De naam kwam in het westen vrij vroeg in gebruik: Socin: Adam Presbiter 778, Rheinland omstreeks 890. Gezien het vroege voorkomen ziet Littger er een 'Angleichung' in aan een vleivo...

Lees verder
2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Adam

Adam - Eigennaam 1. (mannelijke naam) een jongensnaam 2. naam van de eerste mens volgens de Bijbel die samen met Eva in het paradijs zou hebben vertoefd Woordherkomst naam van de eerste mens

Lees verder
2017
2022-11-30
Junkies en dealers

Jargon & Slang van Junkies en dealers

ADAM

ADAM - methylenedioxymetamfetamine, een synthetische samenstelling door de farmaceutische firma Merck uit Darmstadt reeds in 1914 ontwikkeld. Afgekort tot MDMA en beter gekend onder de andere slangbenaming ecstasy. In Nederland vnl. gesignaleerd in de trendy discotheken van de Randstad sinds 1985. De naam ADAM heeft wellicht te maken met het feit...

Lees verder
2004
2022-11-30
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Adam

Adam is het Hebreeuwse woord voor ‘mens’ of ‘mensheid’, en tevens de benaming van de door God geschapen mens: Adam (genesis 5: 1). Paulus noemt Christus de nieuwe Adam om aan te duiden dat met Christus een nieuwe verhouding tussen God en de mensen is geschapen (Romeinen 5).

2000
2022-11-30
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Adam

Adam, de eerste mens, die zijn bestaan in het paradijs begon, door Eva’s appel tot de zonde werd verleid en stamvader van de mensheid werd; (fig.; in verg.) oermens, prototype van de mens of van de man, ook genoemd om iets uit lang vervlogen tijden te karakteriseren, of ter aanduiding van een naakte of eenzame man. Adamsappel, het vooruitstekende b...

Lees verder
1999
2022-11-30
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Adam

Adam - andere naam voor ecstasy, een synthetische drug (designer drug), door de farmaceutische firma Merck uit Darmstadt al in 1914 ontwikkeld. Farmaceuten spreken van ‘methyleen-dioxymetamfetamine’, afgekort tot MDMA. Omstreeks 1985 voor het eerst in Nederland gesignaleerd. Gebruikers ervan moeten voornamelijk gezocht worden in trendy kringen in d...

Lees verder
1982
2022-11-30
De Tale Kanaans

J. van Delden

Adam

Hebr. ‘mens’, de eerste mens.

1981
2022-11-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Adam

(letterlijk ,,mens”), in de scheppingsgeschiedenis van de bijbel: de eerste mens; zie zondeval. Christus wordt als verlosser „de nieuwe Adam” genoemd.

1977
2022-11-30
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Adam

De naam van Adam, de eerste mens, komt in vele zegswijzen voor. De mensen zijn Adams kinderen: „Alle Adams kinderen moeten sterven” (Goedthals 16). Wil men een familiebetrekking aanduiden die zó ver verwijderd is dat niemand ze zou kunnen uitrekenen, dan zegt men dat het een bloedverwant is van Adams wege (Fr. du cöté...

Lees verder
1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Adam

Adam [Hebr., man van de adama, aarde, mens; hangt samen met de stam dm, rood zijn, nl. van het akkerland], m. (-s), 1. volgens de bijbel: naam van de eerste mens ; kinderen van —, mensen; neef van Adams wege, zeer verre neef, zodat men moeilijk de graad van bloedverwantschap zou kunnen uitrekenen; 2. (fig.) stamvader; 3. ingeschapen aard, m.n. de g...

Lees verder
1964
2022-11-30
voornamen

Voornamenboek

Adam

m Hebr. 'mens'; volksetymologisch in verband gebracht met adama 'bodem' en Edom 'rood'. Volgens de bijbel stamvader van het menselijk geslacht (Gen. 2). De naam kwam in het westen vrij vroeg in gebruik: Socin: Adam Presbiter 778, Rijnland ca. 890. Gezien het vroege voorkomen ziet Littger er een 'Angleichung'...

Lees verder
1955
2022-11-30
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ADAM

betekent oorspronkelijk „mens”, maar is in het scheppingsverhaal gebruikt als eigennaam van de eerste mens. Etymologisch hangt de naam samen met „adamah” (Hebr., akkerland), omdat de mens uit het stof der aarde zou zijn gevormd. Het N.T. ziet overeenkomst tussen Adam en Christus (Rom. 5 : 12-21, i Kor. 15 : 22, Luc. 3 : 23-3...

Lees verder
1952
2022-11-30
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Adam

Adam.

1951
2022-11-30
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Adam

Adam's ale (wine), ganzenwijn; Adam's apple, Adamsappel; Adam's needle, yucca.

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Adam

m. (-s), 1. naam van de eerste mens volgens de bijbel; — kinderen van Adam, mensen; — neef van Adamswege, zeer verre neef, zodat men moeilijk de graad van bloedverwantschap zou kunnen uitrekenen; familie van Adamswege, even ver of na in de familie als ieder willekeurig persoon; 2. (fig.) stamvader; 3. ingeschapen aard, inz. de geneigd...

Lees verder
1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Adam

(Hebr. soortnaam voor mensheid, mens, verwant met adama, akkerland)' volgens Bijbel: eerste mens en stamvader van het menselijk geslacht, door God geschapen op 6e scheppingsdag en tot heer over al het geschapene gesteld. Bijbel verhaalt verder schepping van de man uit klei, van de vrouw uit ribbe van de man, hun geluk in het Paradijs, hun zond...

Lees verder
1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Adam

de Hebreeuwse soortnaam voor „mensheid” of „mens”, was volgens de Bijbelse overlevering de eerste mens en de stamvader van het menselijk geslacht. Wij vinden in de aanvang van het boek Genesis twee verhalen omtrent de schepping van den mens. Het eerste (Gen. 1 : 26-30) verhaalt in verband met de scheppingsweek, dat God op de...

Lees verder
1939
2022-11-30
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Adam

De moeder van Eva.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Adam

m. (Bijbel: de eerste mens, z. Gen. 2:7): wij kinderen van Adam, wij mensen; een neef van Adams wege, verre bloedverwant; de oude Adam, de zondige (natuur v. d.) mens.