Wat is de betekenis van accijns?

2019
2021-10-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

accijns

accijns - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) (economie) (juridisch) belasting die direct geheven wordt bij de aan en verkoop van goederen. De overheid wilde de accijns op sigaretten verhogen. Door verhoging van de accijns probeert de regering het gebrui...

Lees verder
2018
2021-10-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

accijns

accijns - zelfstandig naamwoord uitspraak: ak-sijns 1. belasting op goederen die je verbruikt ♢ als je een pakje sigaretten koopt, betaal je een flink bedrag aan accijns Zelfstandig naamwoord: ak-sijns de accijns...

Lees verder
2016
2021-10-27
Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Accijns

Accijns is een verbruiksbelasting die geheven wordt op bepaalde producten, zoals tabak, alcohol, frisdrank en brandstof. In tegenstelling tot btw wordt de hoogte van de accijns niet bepaalt door de aankoopprijs, maar door de gekochte hoeveelheid. Het doel van accijns is om het gebruik van bepaalde producten te ontmoedigen. In tegenstelling tot veel...

Lees verder
2008
2021-10-27
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

accijns

Kostprijsverhogende belasting op sommige goederen.

2008
2021-10-27
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

accijns

Kostprijsverhogende belasting op sommige goederen.

1997
2021-10-27
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

Accijns

Accijns is een belasting, die geheven wordt op de hoeveelheid geproduceerde alcohol bestemt voor de binnenlandse markt. Dit doet men niet door achteraf het alcoholgehalte van het geproduceerde bier te meten, maar door het stamwortgehalte van de wort (accijnswort) te bepalen.

1994
2021-10-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Accijns

afk. acc. oorspr. accijs (accijns onder invloed van cijns) [v. Fr. accise = verbruiksbelasting, van MLat. assista = rechtszitting, rechtsverordening, belasting] belasting op verbruiksartikelen.

1993
2021-10-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Accijns

(aksijns) verbruiksbelasting

1990
2021-10-27
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Accijns

Verbruikersbelasting op bijvoorbeeld alcoholische dranken, tabak en benzine. Deze belasting wordt toegepast om het gebruik ervan te ontmoedigen.

1981
2021-10-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Accijns

een belasting op het verbruik van bepaalde levens- en genotmiddelen, zoals b.v. tabak, gedestilleerde dranken, bier, suiker en benzine. Accijnzen behoren tot de indirecte belastingen.

1981
2021-10-27
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Accijns

→ Impost.

1955
2021-10-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Accijns

belasting op levensmiddelen en verbruikswaren

1954
2021-10-27
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Accijns

is een belasting op voor gebruik bestemde goederen. Deze belasting moet door de producent betaald worden. Daar het de bedoeling is, dat de a. gedragen zal worden door de consumenten, wordt van met a. belaste goederen, welke worden geëxporteerd, de a. niet geheven, of wel gerestitueerd. Wij kennen a. op suiker, gedistilleerd, zout, bier en taba...

Lees verder
1950
2021-10-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Accijns

m. (...zen), verbruiksbelasting, belasting op levens- en genotmiddelen enz.

1949
2021-10-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Accijns

belasting op voor verbruik bestemde goederen. Is een aanvulling en correctief op zgn. draagkrachtbelastingen. Strekking van A. is belasting te heffen van de menselijke consumptie van bepaalde goederen. Als belastingschuldenaar geldt de producent, die het bedrag op zijn afnemers verhaalt (indirecte belasting van de consument). Hieruit volgt dat ook...

Lees verder
1948
2021-10-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

accijns

m. verbruiksbelasting.

1940
2021-10-27
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Accijns

Binnenlandsche verbruiksbelasting, welke als regel bij de bron wordt geheven. Voorzoover met A. belaste artikelen tevens worden ingevoerd, wordt een equivalent of compenseerend invoerrecht ter hoogte van de A. toegepast. A. hebben het nadeel van de meeste indirecte belastingen, dat hierdoor de evenredigheid met de draagkracht der belaste personen v...

Lees verder
1933
2021-10-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Accijns

verbruiksbelasting (in Ned. op bier, gedistilleerd, geslacht, suiker, tabak, wijn en zout).

1919
2021-10-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Accijns

mnl. assise, uit fra. assise, met ingevoegde n door verwarring met cijns (zie dat woord). Het woord assise beteekende eerst: rechtszitting (’t komt van ’t lat. ad-sidere = zitten bij) en kwam door de bet.: de besluiten van een rechtszitting, en die van: besluiten omtrent belastingen, dan tot die van: belasting zelf, waarbij weder het wo...

Lees verder
1916
2021-10-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Accijns

Accijns - Binnenlandsche indirecte verteringsbelasting, veelal van verbruiksartikelen geheven. Zij wordt óf bij de productie geïnd óf eerst bij het in den handel brengen (zgn. debietrechten). In het eerste geval treft zij alleen de in het land gefabriceerde goederen en wordt zij veelal aangevuld door een invoerrecht op uit het buitenland ingevoerde...

Lees verder