Wat is de betekenis van Accijnsgoederen?

1950
2021-07-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Accijnsgoederen

o. mv., goederen met accijns bezwaard.

1910
2021-07-24
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Accijnsgoederen

Accijnsgoederen - Te onzent: gedistilleerd, wijn, suiker, zout, bier, azijn en versch rundvleesch.

1898
2021-07-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Accijnsgoederen

ACCIJNSGOEDEREN, o. mv. goederen met accijns bezwaard. ACCIJNSHEFFING, v. (-en).