Wat is de betekenis van Aanzienlijk — achtbaar — achtenswaardig — eerbied¬waardig — eerwaard — eerwaardig — geacht — voornaam?

1898
2021-04-14
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aanzienlijk — achtbaar — achtenswaardig — eerbied¬waardig — eerwaard — eerwaardig — geacht — voornaam

Eene hooge plaats innemend in de schatting der wereld. Geacht drukt dit in het algemeen uit. Aanzienlijk is de man, die om uiterlijke omstandig¬heden, inzonderheid stand en vermogen door zijne medeburgers geëerd wordt; voornaam is hij die van hooge geboorte of een der eersten geacht wordt. Mohammed was gesproten uit een der edelste en aanz...

Lees verder