Synoniemen van Voornaam

2019-12-06

Voornaam

Een voornaam is een eigennaam die elk kind bij de geboorte meekrijgt. Een voornaam hoort bij de achternaam en wordt voor de achternaam geplaatst. Iemand wordt altijd bij de voornaam aangesproken, dat is de naam waaronder een persoon het meest bekend staat. De voornaam heeft al een lange geschiedenis. Een achternaam werd later geïntroduceerd, onder de tijd van Napoleon. In het dagelijkse, formele leven staan mensen meestal bekend onder de achternaam. Als iemand een persoon niet goed kent spreekt...

2019-12-06

voornaam

vóórnaam - Zelfstandignaamwoord 1. naam die bij de geboorte aan een persoon wordt gegeven, en die aan de familienaam voorafgaat. voornáám - Bijvoeglijk naamwoord 1. van hoog aanzien in een gemeenschap. Hij was een voornaam man. 2. van groter belang dan het meeste. De voornaamste reden daarvoor was dat hij te weinig tijd ervoor had. Verwante begrippen roepnaam,...

2019-12-06

voornaam

voornaam - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-naam 1. van grote betekenis ♢ de voornaamste reden om niet mee te doen is mijn ziekte 2. als (van) iemand die hooggeplaatst is ♢ wij wonen in een voorname buurt 1. naam die vóór je familienaam staat

2019-12-06

voornaam

voornaam - In de context van persoonsnamen, met name in de westelijke cultuur, is de voornaam de naam die iemand bij geboorte of op jonge leeftijd krijgt, van oudsher bij de geboorte en met verwijzing naar of ter ere van een heilige, een vroeger familielid of een persoonskenmerk. In modern westers gebruik wordt een voornaam met een achternaam of andere naam gecombineerd om onderscheid te maken tussen mensen met dezelfde voornaam. In andere tradities, bijvoorbeeld in de islam, kan de voornaam een...

2019-12-06

Voornaam

zie Aanzienlijk.

2019-12-06

Voornaam

Ook wel tegenwoordig doopnaam genoemd (➝ Persoonsnaam). Oorspronkelijk hadden de Germanen, als alle volkeren, slechts één naam, die met onzen tegenwoordigen voornaam gelijk staat. De Grieken hadden ook slechts één naam, vandaar de groote verscheidenheid. De Romeinen hadden in den bloeitijd meerdere (drie) namen. Er waren dan ook slechts 18 verschillende voornamen en sommige werden dan nog maar zelden gebruikt (enkele namen, bijv. Quintus, Sextus en Decimus waren gew...