Wat is de betekenis van Aanwijzen?

2019
2022-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aanwijzen

aanwijzen - Werkwoord 1. door wijzen tonen Kun je mij het plein even aanwijzen op de kaart? 2. tonen De snelheidsmeter wijst de snelheid aan. Woordherkomst samenstelling van aan en wijzen

Lees verder
2018
2022-12-01
Jannes H Mulder

Rotterdam

Aanwijzen

Aanwijzen is doelbewust het gebaar maken van wat een ander moet doen. Aanwijzen is instrueren via lichaamstaal. Aanwijzen is met de wijsvinger uitnodigend, enigszins gebiedend communiceren (´Kijk die vlinder daar`). Aanwijsgebaren omvatten meer dan het gebruik van wijsvinger, open hand of gestrekte arm. De ogen van baby´s vanaf zes maan...

Lees verder
2018
2022-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aanwijzen

aanwijzen - onregelmatig werkwoord uitspraak: aan-wij-zen 1. je vinger op iets of iemand richten ♢ Jan wijst op de kaart aan waar Utrecht ligt 1. Jan is de aangewezen persoon daarvoor [Jan is daar...

Lees verder
2009
2022-12-01
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

aanwijzen

(ov ww; wees aan; h. aangewezen) (NGF-dopingreglement) - het op de hoogte stellen van de betrokken speler dat deze is geselecteerd voor een dopingcontrole.

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

aanwijzen

aanwijzen - wees aan, heeft aangewezen), 1. wijzen naar: plaatsen op de kaart —; doen zien of kennen door erheen te wijzen: hij wees mij de plaats van het ongeval aan; (fig.) de aangewezen persoon (voor iets), de meest bevoegde of gerechtigde tot; 2. onderscheidend doen kennen, aanduiden: de dader -, zijn naam noemen, de persoon aanduiden; 3. (fig....

Lees verder
1954
2022-12-01
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Aanwijzen

noemt men in de bosb. het merken van de bomen, die bij kap, dunning enz. moeten worden verwijderd; bij uitzondering, voorn, waar slechts weinige overstanders gehandhaafd blijven, worden de te sparen stammen gemerkt. Het geschiedt gewoonlijk door het wegkappen van een strook schors (= blessen), dan wel met behulp van een ritser en dient voor overzic...

Lees verder
1952
2022-12-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Aanwijzen

v., oanwize, biwize, oantsjutte, bitsjutte.

1950
2022-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Aanwijzen

(wees aan, heeft aangewezen), 1. ten. overstaan van anderen wijzen naar (om te onderscheiden): plaatsen op de kaart aanwijzen; — doen zien of kennen, door er heen te wijzen: hij wees mij het huis aan;iemand met de vinger aanwijzen, nawijzen, de aandacht op hem vestigen om zijn vreemd, buitensporig gedrag;. iem...

Lees verder
1937
2022-12-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

aanwijzen

wees -, h. -gewezen (1 doen zien door te wijzen, nauwkeurig aanduiden; 2 iems. aandacht richten op iets): 1 de klok wijst de tijd -; iem. zijn plaats -; 2 de ware oorzaak -; iets of iem. als met de vinger —, door allerlei toespelingen bijna openlijk aanduiden; de aangewezen man, de meest bevoegde; nog: hij is op zich zelf aangewezen, beter:...

Lees verder
1930
2022-12-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

aanwijzen

('a:n) (wees, wezen aan; heeft aangewezen) 1. Eig. door te wijzen doen zien : iemand een huis l (met de vinger) -; de klok wijst de tijd aan; op zichzelf aangewezen zijn, zichzelf moeten behelpen. → aangewezen, vinger. Syn. aanduiden (1) 2. Metf. de aandacht richten op : ik behoef u de nadelige gevolgen daarvan niet aan te wijzen.

Lees verder
1898
2022-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

aanwijzen

Aanwijzen - (wees aan, heeft aangewezen), doen zien door er heen te wijzen; - iemand met den vinger aanwijzen, de aandacht op iem. vestigen om zijn vreemd, buitensporig gedrag; - iemand of iets met een natten vinger kunnen aanwijzen, in een oogenblik zonder dat men er naar behoeft te zoeken, dus: nauwkeurig weten (soms eene bedekte t...

Lees verder
1898
2022-12-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aanwijzen

zie Aandulden.