2019-10-23

Aansprakelijkheid van de lidstaten

Lidstaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor aan particulieren veroorzaakte schade als gevolg van schending van het EU-recht. Dit geldt voor alle organen van een lidstaat, met inbegrip van de rechterlijke macht. Dit is door het Hof van Justitie vastgesteld in de arresten ‘Brasserie du Pecheur’ (C-46/93) en ‘Factortame’ (C-48/93). Voor aansprakelijkheid moet voldaan zijn aan dezelfde drie voorwaarden die gesteld zijn aan aansprakelijkheid van de EU (zie aansprakelijkheid van de EU)....