Wat is de betekenis van Aandoening—gevoel—gewaarwording?

1898
2021-05-12
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aandoening—gevoel—gewaarwording

Elke indruk, die het lichaam of de ziel ontvangt is eene aandoening; gevoel is het gevolg van dien indruk. Die indruk tot bewustzijn gebracht is eene gewaarwording. Beide laatste komen zeer dicht bij elkaar maar gevoel is algemeener en wordt van alle soorten van indruk gezegd, terwijl gewaarwording bij voor¬keur ziet op een gevoel, dat men bij...

Lees verder