Wat is de betekenis van Gewaarwording?

2019
2021-05-12
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gewaarwording

gewaarwording - Zelfstandignaamwoord 1. een verschijnsel dat door de hersenen opgemerkt wordt Een geur, een klank en een opgedane indruk zijn allemaal gewaarwordingen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van gewaarworden met het achtervoegsel -ing

Lees verder
2018
2021-05-12
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gewaarwording

gewaarwording - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-waar-wor-ding 1. iets spannends of onverwachts dat je meemaakt ♢ het was een rare gewaarwording om in zo'n kleine tent te slapen Zelfstandig naamwoord: ge-waar-wor-ding ...

Lees verder
2017
2021-05-12
Jules Grandgagnage

Leraar, schrijver

Gewaarwording

Jung onderscheidt in zijn persoonlijkheidsleer twee algemene houdingen – introversie en extraversie; en vier functies – denken, voelen, gewaarwording en intuïtie - die bepalen tot welk persoonlijkheidstype iemand behoort. Omdat er geen redeneren of oordelen aan te pas komt, is gewaarwording net als intuïtie een 'irrationele functie'. Gewaarwording...

Lees verder
1992
2021-05-12
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gewaarwording

Hetzij een soort ervaring, hetzij een vermogen, waarbij dit laatste in de filosofie het vermogen om ‘zuivere ervaringen’ (zie waarneming ) te hebben omvat. Gewoonlijk betekent sensum een vermeend object van ervaring, terwijl ‘gewaarwording’ voor de ervaring zelf staat. We horen geluiden, maar ‘hebben’ geluidsgewaarwordingen. Wanneer we een gewaarwo...

Lees verder
1973
2021-05-12
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gewaarwording

v., 1. het gewaarworden van indrukken van buiten of van inwendige emoties (➝waarneming): de van een lichtindruk; 2. (-en), wat men gewaarwordt, onmiddellijk gegeven zintuiglijke indruk, aandoening; een onaangename —; een — van weerzin en spijt; zij werd door haar gewaarwordingen overmeesterd.

Lees verder
1954
2021-05-12
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Gewaarwording

sensatie, het resultaat van een prikkel, welke de drempelwaarde van een zintuigelijk orgaan overschreed en door een afferente sensibele zenuw als impuls wordt doorgegeven naar een centrum van het bewustzijn, alwaar dan een waarneming ontstaat.

1952
2021-05-12
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gewaarwording

s., gewaerwurding.

1949
2021-05-12
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gewaarwording

in de psychologie een volstrekt enkelvoudige bewustzijnstoestand („rood”, „zuur”, „hard”). Tot in de 20e eeuw heeft men gemeend, dat het menselijk zieleleven uit dergelijke enkelvoudige elementen was opgebouwd. Dit moet echter meer als een totaliteit (Ganzheit) worden opgevat.

Lees verder
1933
2021-05-12
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gewaarwording

Gewaarwording - Men spreekt van g. of waarneming, wanneer de zintuigen prikkels ontvangen, die via de centripetale banen naar de hersenen geleid worden, waardoor in de met deze zintuigen correspondeerende centra nog niet nader te omschrijven veranderingen ontstaan. Bleuler e.a. onderscheiden nog de gewaarwording in engeren zin, waaronder ze dan ver...

Lees verder
1926
2021-05-12
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gewaarwording

Dit woord komt in hoofdzaak in twee beteekenissen voor. Gewaarwording kan te kennen geven een gevoel, een emotie, b.v. wanneer een spreker zegt, dat hij met gemengde gewaarwordingen is opgetreden. Gewaarwording kan echter ook beteekenen het laatste eenvoudige element in de zintuiglijke waarneming. In deze beteekenis komt het voor in de zielkunde en...

Lees verder
1916
2021-05-12
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gewaarwording

Gewaarwording noemt de psychologie het laatste element aller verbindingen in het bewustzijn, den materieelen grondslag van alle ervaringskennis. De gew. komen niet geïsoleerd voor, maar alleen in verbindingen (voorstellingen) en zijn fysiologisch afhankelijk van de zintuigen. Vroeger nam men vijf zinnen aan: gezicht, gehoor, reuk, smaak en gevoel....

Lees verder
1898
2021-05-12
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gewaarwording

GEWAARWORDING, v. het gewaarworden van indrukken van buiten of van inwendige aandoeningen ik zeg het bij eigen gewaarwording; — ,(-en), wat men gewaarwordt; zinnelijke gewaarwordingen; eene onaangename gewaarwording; eene gewaarwording van weerzin en spijt; zij werd door haar gewaarwordingen overmeesterd.

Lees verder
1898
2021-05-12
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gewaarwording

zie Aandoening.