Wat is de betekenis van Gewaarwording?

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gewaarwording

gewaarwording - Zelfstandignaamwoord 1. een verschijnsel dat door de hersenen opgemerkt wordt Een geur, een klank en een opgedane indruk zijn allemaal gewaarwordingen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van gewaarworden met het achtervoegsel -ing

2023-12-06
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Gewaarwording

De Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung onderscheidt in zijn persoonlijkheidsleer twee algemene houdingen – introversie en extraversie; en vier functies – denken, voelen, gewaarwording en intuïtie - die bepalen tot welk persoonlijkheidstype iemand behoort. Omdat er geen redeneren of oordelen aan te pas komt, is gewaa...


Direct alle 18 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gewaarwording

gewaarwording - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-waar-wor-ding 1. iets spannends of onverwachts dat je meemaakt ♢ het was een rare gewaarwording om in zo'n kleine tent te slapen Zelfstandig naamwoord: ge-waar-wor-ding ...

2023-12-06
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Gewaarwording

Hetzij een soort ervaring, hetzij een vermogen, waarbij dit laatste in de filosofie het vermogen om ‘zuivere ervaringen’ (zie waarneming ) te hebben omvat. Gewoonlijk betekent sensum een vermeend object van ervaring, terwijl ‘gewaarwording’ voor de ervaring zelf staat. We horen geluiden, maar ‘hebben’ geluidsgewaarwordingen. Wanneer we een gewaarwo...

2023-12-06
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Gewaarwording

sensatie, het resultaat van een prikkel, welke de drempelwaarde van een zintuigelijk orgaan overschreed en door een afferente sensibele zenuw als impuls wordt doorgegeven naar een centrum van het bewustzijn, alwaar dan een waarneming ontstaat.

2023-12-06
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gewaarwording

s., gewaerwurding.

2023-12-06
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gewaarwording

in de psychologie een volstrekt enkelvoudige bewustzijnstoestand („rood”, „zuur”, „hard”). Tot in de 20e eeuw heeft men gemeend, dat het menselijk zieleleven uit dergelijke enkelvoudige elementen was opgebouwd. Dit moet echter meer als een totaliteit (Ganzheit) worden opgevat.

2023-12-06
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GEWAARWORDING

noemt men in psychologie en kennisleer een volstrekt enkelvoudige bewustzijnstoestand als „rood”, zuur”, „hard”. De associatie-psychologie van Locke en de gehele kennisleer, die daarvan uitgaat, gelooft, dat het menselijk zieleleven inderdaad uit zulke enkelvoudige elementen is opgebouwd. Eerst de 20ste eeuw is tot het...

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gewaarwording

v. -en (1 het bewust-worden van indrukken van buiten of van inwendige aandoeningen; 2 hetgeen men gewaarwordt; aandoening, lichamelijk gevoel): 1. zinnelijke gewaarwordingen; 2. een gewaarwording van spijt, vrees; een gewaarwording van koude, warmte.

2023-12-06
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Gewaarwording

bewustwording van een prikkelwerking. (Laarman).

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gewaarwording

Gewaarwording - Men spreekt van g. of waarneming, wanneer de zintuigen prikkels ontvangen, die via de centripetale banen naar de hersenen geleid worden, waardoor in de met deze zintuigen correspondeerende centra nog niet nader te omschrijven veranderingen ontstaan. Bleuler e.a. onderscheiden nog de gewaarwording in engeren zin, waaronder ze dan ver...

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gewaarwording

(gә'wa:r) v. (-en) 1. Eig. het gewaarworden: de van een reuk, van een gevoel; ik zeg het bij eigen -. Syn. →: aanschouwing. 2. Metn. wat men gewaarwordt: zinnelijke -en; een van koude; een angstige -; gemengde of minder aangename -en; -en hebben, gevoelen, krijgen, ondervinden, opwekken; -en bestormen, doordringen, kwellen, overstelpen,...

2023-12-06
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Gewaarwording

Dit woord komt in hoofdzaak in twee beteekenissen voor. Gewaarwording kan te kennen geven een gevoel, een emotie, b.v. wanneer een spreker zegt, dat hij met gemengde gewaarwordingen is opgetreden. Gewaarwording kan echter ook beteekenen het laatste eenvoudige element in de zintuiglijke waarneming. In deze beteekenis komt het voor in de zielkunde en...

2023-12-06
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gewaarwording

Gewaarwording noemt de psychologie het laatste element aller verbindingen in het bewustzijn, den materieelen grondslag van alle ervaringskennis. De gew. komen niet geïsoleerd voor, maar alleen in verbindingen (voorstellingen) en zijn fysiologisch afhankelijk van de zintuigen. Vroeger nam men vijf zinnen aan: gezicht, gehoor, reuk, smaak en gevoel....

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gewaarwording

v., 1. het gewaarworden van indrukken van buiten of van inwendige emoties (➝waarneming): de van een lichtindruk; 2. (-en), wat men gewaarwordt, onmiddellijk gegeven zintuiglijke indruk, aandoening; een onaangename —; een — van weerzin en spijt; zij werd door haar gewaarwordingen overmeesterd.

2023-12-06
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Gewaarwording

elke onmiddellijk door de zinnen teweeggebrachte zielstoestand; in engeren zin : de kwalitatief enkelvoudige bestanddeelen van gevoelsvrije voorstellingen (als b.v. koud, rood, zuur enz.).

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Gewaarwording

GEWAARWORDING, v. het gewaarworden van indrukken van buiten of van inwendige aandoeningen ik zeg het bij eigen gewaarwording; — ,(-en), wat men gewaarwordt; zinnelijke gewaarwordingen; eene onaangename gewaarwording; eene gewaarwording van weerzin en spijt; zij werd door haar gewaarwordingen overmeesterd.

2023-12-06
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Gewaarwording

zie Aandoening.