Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 26-05-2016

2016-05-26

Asset categorieën

betekenis & definitie

Asset categorieën zijn klassen waarin in brede zin verschillende beleggingen worden ingedeeld. Bij iedere belegging hoort een andere verhouding tussen risico en rendement. Op basis van deze verhoudingen, kunnen beleggingen worden ingedeeld in klassen, dit worden asset categorieën genoemd.

Binnen de financiële wereld wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten beleggingen. De meest gangbare hierin zijn aandelen, obligaties en kas. Elk van deze beleggingen heeft een bepaald verwacht rendement tegenover een bepaald risico. Bij aandelen kan het rendement bijvoorbeeld erg hoog zijn, maar is het risico tevens ook hoog. Oftewel, men kan ook geld verliezen. Bij obligaties is het risico al een stuk lager dan bij aandelen, maar is het rendement ook een stuk lager. Op basis van deze verhouding tussen rendement en risico, worden in de praktijk deze beleggingen in verschillende asset categorieën ingedeeld.

Bij asset categorieën maakt men dus geen onderscheid tussen de verschillen in rendement in risico binnen vormen van beleggen, bijvoorbeeld het verschil tussen aandelen, maar gaat het om de verschillen tussen brede beleggingscategorieën, zoals het verschil tussen aandelen en obligaties.