Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Progressief belastingstelsel

betekenis & definitie

Een progressief belastingstelsel is een systeem waarin men, naarmate men meer inkomsten heeft, men meer belasting betaald. Personen met hogere inkomens betalen procentueel meer dan personen met lagere inkomens.

In veel landen wordt een zogenaamd progressief belastingstelsel gehanteerd, waarbij men meer belasting betaalt naarmate men een hoger inkomen heeft. Nederland is een van de landen waar een progressief belastingstelsel wordt gehanteerd. Andere belastingstelsels zijn bijvoorbeeld een degressief belastingstelsel of een vlaktaks.

Hoewel een progressief belastingstelsel ertoe moet leiden dat de sterkste schouders als het ware de zwaarste lasten dragen, komt het veelal voor dat binnen een progressief belastingstelsel er degressieve inkomstenbelasting moet worden betaald. Dit komt voor wanneer een combinatie van regelingen ervoor zorgen dat mensen met een zeer laag inkomen procentueel niet minder belasting betalen dan andere inkomensgroepen. Deze degressieve inkomstenbelasting binnen een progressief belastingstelsel, waarin personen met een laag inkomen procentueel niet minder belasting betalen en hierdoor niet in staat zijn om hun financiële positie te verbeteren, wordt ook wel de armoedeval genoemd.