Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Vlaktaks

betekenis & definitie

De vlaktaks (ook wel proportionele belasting genoemd is een vorm van inkomstenbelasting waarbij elk inkomen in verhouding gelijk belast wordt. De vlaktaks heeft daardoor een gemiddeld belastingtarief dat tussen de degressieve belastingheffing en het progressieve belastingheffing ligt. In Nederland kent men een progressief belastingstelsel.

Het idee achter de vlaktaks is dat iedereen gelijk behandeld wordt. Iedereen die belastingplichtig is betaalt namelijk procentueel gezien evenveel belasting. Daarnaast heeft de vlaktaks als voordeel dat het een eenvoudiger belastingsysteem oplevert. Hierdoor is het gemakkelijker te controleren en kunnen mensen eenvoudiger hun belasting betalen. Dit kan op termijn kostenbesparend werken.

In Nederland maakt men gebruik van een progressief belastingstelsel. Het idee achter deze manier van belasting heffen is dat men procentueel meer belasting gaat betalen wanneer het inkomen stijgt. Op deze manier betalen degenen met een hoog inkomen relatief meer belasting. De gedachte hierachter is dat mensen met een hoog inkomen het meer kunnen missen dan mensen met een laag inkomen.

Hoewel het invoeren van de vlaktaks in Nederland nog niet aan de orde is geweest, komt dit fiscale begrip met enige regelmatig voor in de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen. Een veel geopperd voorstel om de vlaktaks in te voeren is door voor een relatief hoog tarief te kiezen waarmee alle kosten gedekt kunnen worden. Een andere manier om de vlaktaks succesvol in te kunnen voeren zou zijn door een lager tarief te kiezen, maar tegelijkertijd de aftrekposten af te schaffen.