Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Sociaal dienstverlener

betekenis & definitie

Beroepsvariant in het beroependomein maatschappelijke dienstverlening. De andere varianten zijn maatschappelijk werker en sociaal raadsman.

De sociaal dienstverlener verleent hulp en diensten aan individuele personen of aan groepen die problemen hebben met regels op het gebied van arbeid, beroep, sociale en andere voorzieningen. Hij verleent diensten door informatie, advies en voorlichting te geven, door ondersteunen, activeren en begeleiden, door te bemiddelen bij de realisatie van voorzieningen en door belangen te behartigen. De sociaal dienstverlener verricht maatwerk door zich te richten op de totale mens in zijn specifieke situatie. De hulpverlening kenmerkt zich door een combinatie van materiële en immateriële hulpverlening (Hens en Geomini, 1996a).