Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

Maatschappelijk werker

betekenis & definitie

Beroepsvariant in het beroependomein maatschappelijke dienstverlening. De andere varianten zijn sociaal raadsman en sociaal dienstverlener.

De maatschappelijk werker richt zich op mensen van alle leeftijden die problemen hebben en/of tekorten ondervinden. Hierbij gaat het om problemen of tekorten in hun sociaal functioneren, in de relaties met andere mensen en hun primaire leefgemeenschap en/of in de relatie tot maatschappelijke instituties. De maatschappelijk werker werkt op het breukvlak van de cliënt en zijn sociale omgeving. Hij levert een bijdrage aan het verbeteren van het sociaal functioneren van de cliënt of probeert de wisselwerking tussen de cliënt en zijn sociale omgeving te verbeteren. Essentieel in de hulpverlening is de vermenging van materiële en immateriële problemen. In de hulpverlening is de actieve deelname - naar vermogen - van de cliënt belangrijk (Hens en Geomini, 1996a).