Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

Beroependomein

betekenis & definitie

Een deelgebied van de sector zorg en welzijn, dat bestaat uit een geheel van verwante diensten, taken en functies. De sector zorg en welzijn bestaat uit vijf beroependomeinen (of domeinen van beroepsuitoefening):

— verpleging (VP)

— verzorging (VZ)

— sociaal pedagogisch werk (SPW)

— maatschappelijke dienstverlening (MD)

— sociaal-cultureel werk (SCW).