Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

Sociaal raadsman

betekenis & definitie

Beroepsvariant in het beroependomein maatschappelijke dienstverlening. De andere varianten zijn maatschappelijk werker en sociaal dienstverlener. De sociaal raadsman richt zich op cliënten die vragen of problemen hebben op het gebied van: sociale zekerheid, belastingen, arbeid, gezondheidszorg, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs en consumentenzaken. Het zijn vooral mensen die vanuit een achtergestelde positie over onvoldoende vaardigheden en/of kennis beschikken om van relevante wet- en regelgeving gebruik te maken.

De sociaal raadsman biedt informatie, advies en hulpverlening op sociaal juridisch terrein. Hij benadert de cliënt vanuit een samenhangende sociale context. De primaire functie van de sociaal raadsman is de individuele hulpverlening (Hens en Geomini, 1996a).