Leren betekenis & definitie

Er zijn twee typen:

— een proces doorlopen waarmee bestaande kennis verrijkt wordt;

- beschikbare kennis inzetten (toepassen of overdragen) om de aanwezige kennis voortdurend aan te passen (Weggeman, 1996).