Synoniemen van Leren

2020-02-29

Leren

Leren is het werkwoord waarmee wordt aangegeven dat iets of iemand kennis tot zich neemt. Deze kennis kan vervolgens worden toegepast. Leerprocessen kunnen worden onderverdeeld in bewust of onbewust. Bij een bewust leerproces wordt nieuwe kennis opgedaan, terwijl een onbewust leerproces in het teken staat van het versterken van bestaande kennis. Op die manier verloopt bijvoorbeeld het leren van een nieuwe taal, die iemand zich door continue herhaling eigen kan maken. Het leren van nieuwe vaard...

2020-02-29

leren

leren - Zie leerproces.

2020-02-29

Leren

Ontstaat vanuit de zone van het niet-weten/het onbekende en leidt via allerlei fysieke en mentale activiteiten tot het ontdekken van begrip en bekwaamheid.

2020-02-29

Leren

Leren gaat heel verschillend bij kinderen. Voor het leren van bepaalde vaardigheden of kennis bestaat meestal een vaste tijd en een vaste volgorde. Een kind kan alleen die dingen leren waar hij op grond van zijn leeftijd en ontwikkeling aan toe is. Een baby kan niet eerder lopen dan zitten. Dat is biologisch bepaald, omdat er eerst bepaalde spieren ontwikkeld moeten zijn om een volgende stap te kunnen zetten. Een kind gaat ook niet eerst hele zinnen zeggen en daarna pas losse woorden. Praten beg...

2020-02-29

Leren

Het proces van het het zoeken naar en construeren van analogieën tussen nieuwe informatie of ervaring en reeds aanwezige kennis, en het voortdurend ordenen en herordenen daarvan in betekenisvolle categorieën.

2020-02-29

Leren

Er zijn twee typen: — een proces doorlopen waarmee bestaande kennis verrijkt wordt; - beschikbare kennis inzetten (toepassen of overdragen) om de aanwezige kennis voortdurend aan te passen (Weggeman, 1996).

2020-02-29

leren

Het verwerven van gegevens en het transformeren van deze gegevens in kennis; het proces waarbij ervaring leidt tot veranderingen in attitudes, met name kennis en / of gedrag.

2020-02-29

leren

leren - Bijvoeglijk naamwoord 1. van leer vervaardigd leren - Werkwoord 1. kennis of vaardigheid verwerven 2. kennis of vaardigheid doen verwerven leren - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord leer Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: leren Oudernederlands: lēren Germaans: *laizijanan

2020-02-29

leren

leren - regelmatig werkwoord uitspraak: le-ren 1. ervoor zorgen dat iemand anders iets kan of weet ♢ Ernst leert zijn zoon schaken 2. ervoor zorgen dat je iets kunt of weet ♢ ik heb deze zomer leren surfen 1. van buiten leren [zorgen dat je het meteen weet] ...