Wat is de betekenis van Leren?

2021
2021-12-01
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Leren

Leren is het werkwoord waarmee wordt aangegeven dat iets of iemand kennis tot zich neemt. Deze kennis kan vervolgens worden toegepast. Leerprocessen kunnen worden onderverdeeld in bewust of onbewust. Bij een bewust leerproces wordt nieuwe kennis opgedaan, terwijl een onbewust leerproces in het teken staat van het versterken van bestaande kennis....

Lees verder
2019
2021-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

leren

leren - Bijvoeglijk naamwoord 1. van leer vervaardigd leren - Werkwoord 1. kennis of vaardigheid verwerven 2. kennis of vaardigheid doen verwerven leren - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord leer Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: leren Oudernederlands: lēren...

Lees verder
2018
2021-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

leren

leren - regelmatig werkwoord uitspraak: le-ren 1. ervoor zorgen dat iemand anders iets kan of weet ♢ Ernst leert zijn zoon schaken 2. ervoor zorgen dat je iets kunt of weet ♢ ik heb deze zomer l...

Lees verder
2017
2021-12-01
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

leren

leren - Zie leerproces.

2005
2021-12-01
Basisboek Effectief leren

Basisboek Effectief leren

Leren

Het proces van het het zoeken naar en construeren van analogieën tussen nieuwe informatie of ervaring en reeds aanwezige kennis, en het voortdurend ordenen en herordenen daarvan in betekenisvolle categorieën.

2003
2021-12-01
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Leren

Leren gaat heel verschillend bij kinderen. Voor het leren van bepaalde vaardigheden of kennis bestaat meestal een vaste tijd en een vaste volgorde. Een kind kan alleen die dingen leren waar hij op grond van zijn leeftijd en ontwikkeling aan toe is. Een baby kan niet eerder lopen dan zitten. Dat is biologisch bepaald, omdat er eerst bepaalde spieren...

Lees verder
1999
2021-12-01
Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Leren

Er zijn twee typen: — een proces doorlopen waarmee bestaande kennis verrijkt wordt; - beschikbare kennis inzetten (toepassen of overdragen) om de aanwezige kennis voortdurend aan te passen (Weggeman, 1996).

Lees verder
1992
2021-12-01
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Leren

Ontstaat vanuit de zone van het niet-weten/het onbekende en leidt via allerlei fysieke en mentale activiteiten tot het ontdekken van begrip en bekwaamheid.

1989
2021-12-01
Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Van leertheorie naar onderwijspraktijk

leren

Het verwerven van gegevens en het transformeren van deze gegevens in kennis; het proces waarbij ervaring leidt tot veranderingen in attitudes, met name kennis en / of gedrag.

1973
2021-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

leren

(leerde, heeft geleerd), (overg. of abs.) 1. wijzer maken: de ondervinding leert; 2. onderrichten omtrent: leer mij hoe ik doen moet; 3. onderwijs geven: de onderwijzer leert in de school; 4. prediken: Christus leerde in het openbaar; 5. doen inzien: dat zal de tijd —; dat zal je (bij een afstraffing); 6. brengen tot: (spr.) nood leert b...

Lees verder
1965
2021-12-01
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

LEREN

het zich door training eigen maken van een nieuw gedragspatroon. Aangezien het woord ‘leren’ uiteenlopende zaken aanduidt als leren lopen, zindelijk zijn, een beroep uitoefenen, voedingsgewoonten leren enz., lijkt het onmogelijk voor dit verschijnsel een enkele volkomen bevredigende theorie te geven.

1952
2021-12-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Leren

1. v., leare; gemakkelijk kunnen oannimlik wêze, wol oannimme wolle wol oannimmen hawwe; hij leert heel gemakkelijk, it fljocht him oan; iem. mores —, immen omstean leare. 2. adj., learen.

Lees verder
1937
2021-12-01
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

leren

I. leerde, h. geleerd (1 onderwijzen; onderwijs geven in; doen kennen; vaardigheid in iets doen verkrijgen; 2 prediken; 3 in ‘t geheugen opnemen; zich kennis of vaardigheid trachten eigen te maken; 4 africhten tot): 1. de onderwijzer leert de jeugd; vader leert Jan lezen; iem. schaken leren; iem. een ambacht leren; zegsw. ze zullen hem wel (m...

Lees verder