Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Leidster kinderopvang

betekenis & definitie

Beroepsvariant in het beroependomein sociaal pedagogisch werk. De andere varianten zijn: groepsleider, activiteitenbegeleider en werker in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

De leidster in de kinderopvang richt zich op opvang, verzorging en aanvullende opvoeding van kinderen van nul tot twaalf jaar. Het gaat

Om opvang in situaties waarin de primaire opvoeders niet beschikbaar zijn (Hens en Geomini, 1996c).