Jurisprudentie betekenis & definitie

Rechtsbron, verzamelnaam voor uitspraken van rechtsprekende instanties.

Gepubliceerd op 21-04-2017