Rechtsbron betekenis & definitie

Vindplaats van het recht.