Justitiabele betekenis & definitie

Rechtzoekende.