Geneeskunde betekenis & definitie

De geneeskunde is het vakgebied waarin het menselijk functioneren centraal staat en dit bekeken wordt vanuit het lichamelijke en het geestelijke oogpunt. De bestrijding van ziekten en afwijkingen en het behandelen van symptomen spelen hier een hoofdrol in. Belangrijke kennis hiervoor wordt geleverd vanuit de biologische, farmacologische en medische onderzoekswereld.

Deze kennis wordt geneeskundestudenten aangeleerd in de gelijknamige zes jaar durende studie, waarna zij zich kunnen specialiseren tot een bepaald type arts. Een breed spectrum aan specialismen en verschillende andere zorgprofessionals zorgen tegenwoordig voor de uitvoering van de geneeskunde, dit in tegenstelling tot vroegere tijden waarin er slechts enkele deelgebieden waren. In de oudheid bestond er al een bepaalde opvatting omtrent de menselijke geneeskunde. Zo waren er verschillende bekende Grieken en Romeinen die de anatomie van de mens beschreven en afwijkingen zagen zoals we die ook in de huidige geneeskunde kennen. Daarnaast werd ook de basis voor de medische ethiek gelegd in deze oudheid. De bekende Griekse filosoof Hippocrates bedacht de 'eed van Hippocrates' welke iedere arts zijns inziens moest afleggen, opdat deze het belang van de patiƫnt zoveel mogelijk voorop zou stellen. Deze eed treffen we - zij het enigszins aangepast - in de huidige geneeskundestudie ook nog aan.