Wat is de betekenis van specialiseren?

2019
2021-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

specialiseren

specialiseren - Werkwoord 1. (refl) zich ~: zich vooral toeleggen op (een bepaald onderdeel van een vak, beroep of bedrijf) Woordherkomst afgeleid van het Franse spécialiser (met het achtervoegsel -iseren) Antoniemen generaliseren Verwante begrippen verbijzonderen

Lees verder
2018
2021-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

specialiseren

specialiseren - regelmatig werkwoord uitspraak: spe-ci-a-li-se-ren 1. ervoor zorgen dat je er heel deskundig of bijzonder in wordt ♢ hij heeft zich gespecialiseerd in hardrijden Regelmatig werkwoord: spe-ci-a-li-se-ren ...

Lees verder
1993
2021-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Specialiseren

afzonderlijk indelen of verdelen; (zich) bijzonder toeleggen op (een bepaald onderdeel)

1973
2021-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

specialiseren

(specialiseerde, heeft gespecialiseerd), 1. afzonderlijk inof verdelen, in rubrieken splitsen; 2. zich — (in), zich in het bijzonder toeleggen op (een bepaald onderdeel van een vak).

Lees verder
1955
2021-06-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Specialiseren

in onderdelen splitsen; zich specialiseren: zich toeleggen op bepaalde onderdelen van vak of wetenschap

1950
2021-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

SPECIALISEREN

(specialiseerde, heeft gespecialiseerd), (<Fr.), 1. afzonderlijk in- of \erdelen, in rubrieken splitsen : het is moeilijk die termen verder (in rubrieken) te specialiseren; 2. zich met bijzondere gevallen inlaten; een speciaal geval noemen; 3. zich specialiseren (in), zich in ’t bijzonder toeleggen op (een bepaald onderdeel...

Lees verder
1948
2021-06-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

specialiseren

bijzonder kenmerken en aanduiden; ln bijzonderheden uitblinken.