Kennis betekenis & definitie

Kennis bestaat uit alle opgedane informatie en ervaringen in het leven van een persoon.

Voor bijna elke handeling die een persoon verricht is kennis nodig. Dat kan kennis zijn die bijna iedereen bezit, zoals de kennis die nodig is om de dop van een fles te draaien, tot zeer complexe kennis die maar weinigen hebben, waarmee je bijvoorbeeld de defecte motor van een auto weer kan laten draaien.

De twee voorbeelden hierboven zijn voorbeelden van praktische kennis, kennis waarmee een praktisch voordeel te behalen valt. Naast praktische kennis bestaat er ook theoretische kennis, kennis die is opgedaan puur omwille van het weten. Een voorbeeld van theoretische kennis is kennis hebben van de ondergang van het Romeinse Rijk, of beschikken over de kennis van de schildertechniek van Vincent van Gogh.

Kennis kan ook buiten een mens bewaard worden. Het meest bekende en oude voorbeeld hiervan is door kennis op te schrijven in bijvoorbeeld een boek. De eerste mensen die dit deden waren de Soemeriƫrs uit Mesopotamiƫ. Zij ontwikkelden rond 3300 en 2900 V.Chr. het spijkerschrift. Tegenwoordig wordt kennis vooral digitaal opgeslagen.

Voor de jagers-verzamelaars is kennis een voorwaarde om te overleven. Zij moeten bijvoorbeeld weten waar en in welke periode van het jaar water te vinden is. Daarnaast moeten ze weten welke planten wel, en welke planten absoluut niet eetbaar zijn, en ze moeten de kennis bezitten om dieren te kunnen traceren. Voor de moderne mens is kennis niet meer zozeer nodig om te overleven, maar wel om fatsoenlijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Gepubliceerd op 07-03-2016