Arjan Vernhout

Sustainable Business Development Professional

Gepubliceerd op 19-10-2016

2016-10-19

Competentieontwikkeling

betekenis & definitie

Competentieontwikkeling is het organiseren van competentiegerichte ontwikkelingsactiviteiten van (groepen) medewerkers, teneinde de fit tussen de aanwezige en gewenste competenties te vergroten. Daarnaast draagt competentieontwikkeling bij aan een fit tussen wat de onderneming vraagt en wat de medewerker wil en kan. Uiteindelijk moeten beide doelen leiden tot gedragsverandering en prestatieverbetering.

Competentieontwikkeling wordt ook gezien als het organiseren van de leerfunctie (inrichten van leerprocessen). Ontwikkeling betekent zowel het verbeteren van bestaande competenties (naar een hoger competentieniveau door toegenomen vaardigheden, kennis en verbeterde attitudes) als het ‘vernieuwen’ van competenties (het verwerven van competenties die men nog niet eerder bezat). Het vormgeven (ondersteunen) en stimuleren van het leerproces staat hierbij centraal. De opbrengst van het leerproces is een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij het concretiseren van de competentieontwikkeling van medewerkers dient rekening te worden gehouden met de ontwikkelbaarheid van de desbetreffende competenties.

Competentiegerichte ontwikkelingsactiviteiten kunnen worden vormgegeven in een strategisch ontwikkelingsplan (SOP) en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Met een SOP richt de onderneming een plan in waarmee de sturing op de ontwikkeling van de juiste competenties op ondernemingsniveau wordt gerealiseerd. Op basis van het SOP kunnen vervolgens gesprekken met de medewerkers plaatsvinden om vast te stellen welke competenties de medewerker wil ontwikkelen en welke competenties de onderneming wenst te ontwikkelen. Vervolgens kan dan in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) worden opgenomen welke competenties op individueel niveau dienen te worden ontwikkeld; hoe ze kunnen worden ontwikkeld en hoe en wanneer gemeten gaat worden of de competenties zijn ontwikkeld en worden toegepast. Het POP wordt voor elke werknemer afzonderlijk gemaakt en moet in samenhang met de andere instrumenten van het personeelsbeleid gebruikt worden. Zo kunnen bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken de vorderingen op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling besproken worden.

Bronvermelding