Wat is de betekenis van Organiseren?

2018
2021-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

organiseren

organiseren - regelmatig werkwoord uitspraak: or-ga-ni-se-ren 1. regelen en laten ontstaan ♢ wij hebben een demonstratie georganiseerd Regelmatig werkwoord: or-ga-ni-se-ren ik organiseer ...

Lees verder
2017
2021-01-28
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Organiseren

Organiseren - iets op onrechtmatige wijze verkrijgen; euf. voor stelen. Deze term zou ontstaan zijn in de gevangenissen en concentratiekampen en dateren uit de bezettingstijd. Het betreft hier een schertsende navolging van Hd. organisieren, een term die, volgens Küpper, in deze betekenis reeds gebruikt werd rond 1914. Hij omschrijft het als volgt:...

Lees verder
2011
2021-01-28
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

organiseren

De managementfunctie die erop gericht is een structuur van relaties tussen het personeel te creëren waardoor deze in staat is de gestelde doelen te bereiken.

2008
2021-01-28
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

organiseren

De juiste productiefactoren combineren om de organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren.

2008
2021-01-28
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

organiseren

De juiste productiefactoren combineren om de organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren.

2007
2021-01-28
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Organiseren

Het tot stand brengen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen; het op een zodanige wijze beheersen en besturen van de productiefactoren dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd.

2004
2021-01-28
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

organiseren

Iets op een slinkse manier bekomen; stelen. Volgens G.L. van Lennep (‘Verklarend Oorlogswoordenboek’. 1988) is het woord in deze betekenis in de oorlogsjaren in zwang gekomen. Het zou ontstaan zijn in gevangenissen en concentratiekampen. In het Duitse soldatenslang werd ‘organisieren’ sedert ca. 1914 als eufemisme gebruikt. Ook bij de RAF kende men...

Lees verder
1998
2021-01-28
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Organiseren

iets - iets op een slinkse manier verkrijgen; iets op een handige manier voor elkaar krijgen, ritselen, versieren: een vrije dag, een voordelig baantje, kledingstukken, een slof sigaretten enz. organiseren.In de oorlogsjaren in zwang gekomen; volgens sommigen is het begrip ontstaan in gevangenissen en concentratiekampen. Steeds heeft organiserente...

Lees verder
1994
2021-01-28
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Organiseren

Organiseren is het tegelijk functionaliseren en coördineren van menselijke actie met betrekking tot objectieve doeleinden.

1993
2021-01-28
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Organiseren

regelen; tot stand brengen; van organen voorzien

1991
2021-01-28
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Organiseren

Het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen teneinde bepaalde doelen te bereiken. Zie ook Organisatie.

1950
2021-01-28
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Organiseren

(organiseerde, heeft georganiseerd), (<Fr.), 1. van organen voorzien, inz. in het deelw. georganiseerd (zie ald.); 2. zodanig regelen dat verschillende onderdelen van iets een systematisch geheel vormen, goed samenwerken: het verzet, een partij organiseren ; — zich organiseren, zich tot een vast verband aaneensluiten; 3. (bij uitbr.) reg...

Lees verder
1948
2021-01-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

organiseren

met organen voorzien, inrichten, in elkaar zetten met het oog op de onderlinge samenwerking der delen; (bezettingstijd:) zich wederrechtelijk toeêigenen. organis me, o. bouw; samenstel; stelsel v. samenhang der voor het bestaan nodige onderling samenwerkende leden v. e. geheel; buizen- en vatenstel v. dier of plant.