Synoniemen van Organiseren

2019-12-09

Organiseren

Het tot stand brengen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen; het op een zodanige wijze beheersen en besturen van de productiefactoren dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd.

2019-12-09

Organiseren

Het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen teneinde bepaalde doelen te bereiken. Zie ook Organisatie.

2019-12-09

Organiseren

Organiseren is het tegelijk functionaliseren en coördineren van menselijke actie met betrekking tot objectieve doeleinden.

2019-12-09

Organiseren

iets - iets op een slinkse manier verkrijgen; iets op een handige manier voor elkaar krijgen, ritselen, versieren: een vrije dag, een voordelig baantje, kledingstukken, een slof sigaretten enz. organiseren.In de oorlogsjaren in zwang gekomen; volgens sommigen is het begrip ontstaan in gevangenissen en concentratiekampen. Steeds heeft organiserente maken met slimheid en durf. Wellicht ontleend aan het Duitse soldatenslang, waarin organisieren als eufemisme sinds 1914 in gebruik was (Küp-per). Oo...

2019-12-09

Organiseren

Organiseren - iets op onrechtmatige wijze verkrijgen; euf. voor stelen. Deze term zou ontstaan zijn in de gevangenissen en concentratiekampen en dateren uit de bezettingstijd. Het betreft hier een schertsende navolging van Hd. organisieren, een term die, volgens Küpper, in deze betekenis reeds gebruikt werd rond 1914. Hij omschrijft het als volgt: iets op een listige wijze verkrijgen, achteroverdrukken. Engelse soldaten gebruikten de termen to liberate en to organise. ​

2019-12-09

organiseren

De juiste productiefactoren combineren om de organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren.

2019-12-09

organiseren

De managementfunctie die erop gericht is een structuur van relaties tussen het personeel te creëren waardoor deze in staat is de gestelde doelen te bereiken.

2019-12-09

organiseren

De juiste productiefactoren combineren om de organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren.

2019-12-09

organiseren

organiseren - regelmatig werkwoord uitspraak: or-ga-ni-se-ren 1. regelen en laten ontstaan ♢ wij hebben een demonstratie georganiseerd Regelmatig werkwoord: or-ga-ni-se-ren ik organiseer jij/u organiseert hij/zij organiseert wij/zij/jullie organiseren

 • 2019-12-09

  organiseren

  Iets op een slinkse manier bekomen; stelen. Volgens G.L. van Lennep (‘Verklarend Oorlogswoordenboek’. 1988) is het woord in deze betekenis in de oorlogsjaren in zwang gekomen. Het zou ontstaan zijn in gevangenissen en concentratiekampen. In het Duitse soldatenslang werd ‘organisieren’ sedert ca. 1914 als eufemisme gebruikt. Ook bij de RAF kende men het woord (to organize) in deze betekenis sinds 1938 (Eric Partridge: ‘A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English’ 1i989)....

  2019-12-09

  organiseren

  met organen voorzien, inrichten, in elkaar zetten met het oog op de onderlinge samenwerking der delen; (bezettingstijd:) zich wederrechtelijk toeêigenen. organis me, o. bouw; samenstel; stelsel v. samenhang der voor het bestaan nodige onderling samenwerkende leden v. e. geheel; buizen- en vatenstel v. dier of plant.