Competentie-framework betekenis & definitie

Het competentie-framework beschrijft de (beleids)aspecten of activiteiten die een rol spelen bij het strategisch werken met competenties. Het strategisch werken met competenties inclusief het competentie-framework biedt ondernemingen een structuur en een systematiek die het belang van de continuïteit in het werken met competenties onderstreept.

Dankzij het ontwikkelde competentie-framework zijn ondernemingen in staat de complexe materie van het strategisch competentiedenken ondernemingsbreed en vanuit verschillende invalshoeken te operationaliseren.
Het proces van strategisch werken met competenties heeft een cyclisch karakter, waarin de elementen ondernemingsdoelen, competentiemanagement, competentie-ontwikkeling en prestatiebeoordeling centraal staan.
De invoering van het strategisch werken met competenties gaat stapsgewijs en projectmatig, waarin acht belangrijke fasen zijn te onderscheiden. Voorafgaand dient de rol van de onderneming in de sociaal-economische omgeving te worden bepaald. De acht fasen zijn:

1 - Vaststellen van de ondernemingsdoelen;
2 - Vaststellen van de competentiebehoefte;
3 - Inventariseren van de aanwezige competenties;
4 - Analyseren van de ‘fit’ tussen de huidige en gewenste competenties;
5 - Competentiegericht opleiden en ontwikkelen;
6 - Vaststellen van effectief werkgedrag op basis van gestelde doelen
7 - Prestatiebeoordeling & competentiebeloning;
8 - Vaststellen in hoeverre de ondernemingsdoelen zijn gerealiseerd.

De resultaten van het toepassen van het competentie-framework worden voornamelijk verkregen door het effectief en efficiënt benutten en opbouwen van competenties, en door de fit tussen de gewenste en aanwezige competenties zo groot mogelijk te houden.