Strategisch competentiedenken betekenis & definitie

Het strategisch competentiedenken is een integrale management theorie waarin economische, organisatorische en gedragstheorieën samen komen. Het is in essentie een systeembenadering, gericht op het ontwerpen en organiseren van duurzame en zelfregelende competente systemen, waarin mensen veelal centraal staan.

Een onderneming (systeem) is competent als deze het vermogen heeft om voortdurend en op een gecoördineerde wijze middelen aan te wenden en in te zetten voor respectievelijk de realisatie van de ondernemingsdoelen en de creatie en distributie van klantwaarde. Waardecreatie ontstaat voor de klant in de mate dat de onderneming producten of diensten levert die tegemoet komen aan de behoeften van de klant op een wijze die in overeenstemming is met de preferenties van de klant. In de praktijk ervaren veel ondernemingen toenemende economische druk en schaarste van resources. Het dynamisch organiseren van continue waardecreatie - de opbouw en het benutten van competenties - is dan essentieel om te kunnen voortbestaan als onderneming. Binnen het strategisch competentiedenken worden vijf vormen van organisatorische competenties onderscheiden:

1. cognitieve flexibiliteit om alternatieve strategische logica te veronderstellen;
2. cognitieve flexibiliteit om alternatieve managementprocessen te veronderstellen;
3. coördinatieflexibiliteit om middelen te identificeren, te verkrijgen, te configureren en te organiseren;
4. middelenflexibiliteit voor alternatieve operaties;
5. operationele flexibiliteit bij het toepassen van vaardigheden en bekwaamheden op beschikbare middelen.

Deze vijf competentievormen worden allereerst onderscheiden omdat ze het gevolg zijn van processen en activiteiten die op een verschillend niveau in het open systeem plaatsvinden. Verder komen de verschillende competentievormen tot stand op basis van het niveau van organisatorische flexibiliteit om te kunnen reageren op bijvoorbeeld veranderende en complexe omgevingsfactoren, zoals veranderende markten, technologische ontwikkelingen en concurrentie. De mate waarin de organisatie er in slaagt de vijf vormen van organisatorische competentie te managen is bepalend voor het realiseren van de ondernemingsdoelen.