vaart betekenis & definitie

Het begrip vaart heeft 28 verschillende betekenissen:

1) naar een niveau van ontwikkeling en vooruitgang brengen dat aansluit bij wat elders het geval is
2) ontwikkeling; evolutie; vooruitgang
3) reis
4) scheepvaart over lange afstanden, meestal naar andere continenten, op zee
5) verplaatsing per vaartuig; reis per vaartuig; bootreis
6) niet zo snel en niet zo volledig tot stand komen als gedacht werd
7) als een vaartuig in gebruik houden; voor de scheepvaart in gebruik houden
8) niet langer voor de scheepvaart gebruiken; niet langer als vaartuig gebruiken
9) als een vaartuig in gebruik hebben; voor de scheepvaart in gebruik hebben
10) als een vaartuig in gebruik genomen worden; voor de scheepvaart ingezet worden
11) deelnemen aan de ontwikkelingen en de vooruitgang elders
12) kunstmatig aangelegde waterweg
13) als vaartuig in gebruik nemen; voor de scheepvaart in gebruik nemen
14) scheepvaart over lange afstanden, zonder een van tevoren vastgelegd, geregeld vaarplan
15) scheepvaart over kortere afstanden
16) hoog tempo bij het verloop van iets
17) een bootreis zonder ongelukken
18) naar een niveau van ontwikkeling en vooruitgang brengen dat aansluit bij wat elders het geval is
19) hoge snelheid bij het maken van een verplaatsing
20) wijze waarop er wordt gevaren; vaarwijze
21) een behouden reis, hetzij op het water, op het land of in de lucht
22) een goede reis
23) het maken van verplaatsingen met vaartuigen; het varen; scheepvaart
24) scheepvaart over lange afstanden, meestal naar andere continenten, op zee
25) een bootreis zonder ongelukken
26) verplaatsing met een ballon, een zeppelin of een ander luchtschip; tocht per luchtschip
27) verzameling van vaartuigen die deelnemen aan het scheepsverkeer; de varende schepen op een bepaald traject
28) recht om onbelemmerd te varen in een bepaald gebied

Gepubliceerd op 30-05-2017