Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

gouw

betekenis & definitie

provincie; landstreek.

bestuurlijk deelgebied, vaak een provincie; soms ook in een algemenere toepassing: landstreek; gewest.
Zowel neutraal met betrekking tot het Frankische rijk en het Derde Rijk, als met schertsende of pejoratieve bijklank.

Voorbeelden:
Het is toch immers sedert jaren geweten wat de Duitsers met ons voor hebben. [...]. Volgens de gekoesterde plannen zou in elke provincie, die voortaan gouw zal heten, - daar begint de kinderlijkheid al -, ook in elke onderstreek van dergelijke gouw, een bestuur worden samengesteld, bestaande uit een door de Duitsers vertrouwd voorzitter, geflankeerd door een 'engelsgezinde' ondervoorzitter of sekretaris.
Karel Jonckheere, Verbannen in het vaderland,, 1978

Het is ons niet bekend of de titel Kerststallenprovincie in Vlaanderen al bestaat. Zo ja, dan gaat hij zeker naar de provincie Antwerpen. De Antwerpse gouw immers lijkt rond de jaarwisseling steeds op één grote kerststal. Elk jaar steken groepen elkaar naar de kroon om de mooiste kerststal en het meest gevarieerde programma aan te bieden. Wie houdt van de aparte kerststemming heeft het dan ook niet gemakkelijk om zijn keuze te bepalen.
De Standaard, 16 december 1996

De benaming "Vlaanderen" verwijst naar een voormalig graafschap dat zijn naam dankt aan een Karolingische gouw, pagus Flandrensis (eerst vermeld in de Vita Eligii, 8ste eeuw), een gebied rond Brugge. Naarmate het Franse koninkrijk zich steeds minder kon doen gelden in deze streken, ontwikkelde Vlaanderen zich tot een min of meer zelfstandige staat, ondanks het feit dat de Graaf van Vlaanderen steeds vazal is gebleven van de Koning van Frankrijk en later zelfs eveneens van de Duitse Keizer, vermits het Graafschap zich geleidelijk is gaan uitstrekken over het grondgebied van twee rijken.
http://user.online.be/~oll05141/vl/geschiedenis.html

De ex-communisten kwamen na verkiezingen weer aan de macht. Koning Zani, een van hun kandidaten, werd niet verkozen. Hoe zou het met Rambo zijn vergaan in zijn gouw aan de Macedonische grens? Zat hij net als Zani in de gevangenis?
Chris De Stoop, Zij kwamen uit het Oosten, 2003