Wat is de betekenis van gouw?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

gouw

provincie; landstreek. bestuurlijk deelgebied, vaak een provincie; soms ook in een algemenere toepassing: landstreek; gewest. Zowel neutraal met betrekking tot het Frankische rijk en het Derde Rijk, als met schertsende of pejoratieve bijklank. Voorbeelden: Het is toch immers sedert jaren geweten wat de Duitsers met ons voor he...

2024-05-20
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Gouw

Eenstammig verkorte Germaanse naam, waarvan het eerste lid samenhangt met Gotisch gauja, zie Goubrand en vergelijk Gauwe.

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gouw

gouw - Zelfstandignaamwoord 1. gewest van het vroegere Frankische rijk 2. landstreek Synoniemen [2] district, gewest, provincie

2024-05-20
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Gouw

Een soort provincie in het Frankische Rijk, die werd bestuurd door de leenman.

2024-05-20
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

dr. H.A. Visscher (2002)

Gouw

Oude aanduiding van een (als bestuurlijke eenheid fungerende) landstreek, die in de Romeinse tijd al door de Germanen werd gebruikt. De verwante achtervoegsels ga en go vormen nu nog de laatste lettergreep van enkele Friese en Groningse gebiedsnamen.

2024-05-20
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gouw

Gouw [Lat. pagus], onderdeel van het Germaans stamgebied; in de Frankische tijd de naam voor de gewesten. In Zuid Nederland werd het woord voor provincies gebruikt. In het noorden van Nederland duiden uitgangen op -go en -ga nog op gouw. Het woord leeft ook voort in de namen Henegouwen en Het Gooi.

2024-05-20
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Gouw

Bij de Oude Germanen was de volksstam in gouwen verdeeld. De (gekozen) gouwvorst leidde de vergadering („ding”) der vrije stamgenoten. Daarin werd besloten over oorlog en vrede, recht en wet. Daar werd ook rechtsgeding gehouden.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gouw

(Lat. pagus). onderdeel van een Germaans stamgebied; in het Frankische Rijk naam van de gewesten: in Zuid-Nederland nog voor: provincie. Het woord leeft voort in Henegouwen, 't Gooi en de uitgangen -go en -ga in het noorden van Nederland.