Wat is de betekenis van vermits?

2024-07-23
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vermits

vermits - Voegwoord 1. (meestal gebruikt in België) geeft onderschikkend een reden aan Vermits Piet inmiddels alle examens gehaald heeft, kan hij zijn diploma niet meer mislopen. Vermits het vriest, draag ik wanten. Synoniemen da...

2024-07-23
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

vermits

omdat, aangezien Naast het enorme menselijke leed heeft zo'n drama bovendien een grote impact op onze treinbestuurders, en ook op de reizigers, vermits een trein gemakkelijk tot vier uur stilstaat na een zelfdoding', zegt Baeken. (Gazet van Antwerpen) Vermits' is een voegwoord en het betekent 'omdat'. Er moe...

2024-07-23
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

vermits

(vw.) aangezien, omdat. Vermits er minstens 8 slachtoffers zijn wordt ook het medisch rampenplan Limburg afgekondigd. - HN, 27-11-2002.

2024-07-23
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

vermits

Als redengevend voegw.: aangezien, omdat, daar. - Zie ook de Opm. Dat rapport afhalen was snel afgelopen, vermits de juffrouw (een vervangjuffrouw) moeilijk over de algemene prestaties kon oordelen, Advert. 5/7/1976, p. 11. Vermits geen gesprek tussen de sociale gesprekpartners mogelijk was, heeft de regering de vergadering opgescho...

2024-07-23
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

vermits

aangesien, omdat.

2024-07-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vermits

redengevend vw. ter inleiding van een bijwoordelijke zin die de reden uitdrukt van de gedachte, in de hoofdzin vermeld, aangezien (deft. st.): vermits het genoemde bedrag nog niet aangezuiverd is.

2024-07-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vermits

vgw. (omdat, daar, aangezien).

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-23
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vermits

vgw. Verh. daar, omdat, doch minder in gebruik: het regent, ga ik niet uit. Syn. ➝ aangezien.

Gerelateerde zoekopdrachten